RES 2030: Implementatie

Voor een geslaagde implementatie van de energiestrategie zijn participatie, specifieke domeinkennis en diepgaand inzicht in de energieketen cruciaal. Royal HaskoningDHV koppelt in zijn integrale aanpak inzicht in de vraag en de behoefte van alle sectoren aan kennis van de ruimtelijke inpassing van de gehele waardeketen.
RES-2030-implementatie

Domeinkennis

Royal HaskoningDHV is actief in vrijwel alle sectoren waarvoor de transitie een forse opgave vormt. Sectoren met een grote vraag naar energie en een dragende rol in de transitie. Wij zijn bekend met de vragen en de behoeften van de gebouwde omgeving, datacenters of -procesindustrie. En wij zijn bewust van de grote impact die de veranderende energiemix zal hebben voor de toekomst van mobiliteit.

Kennis van de ruimtelijke inpassing van (delen van) de energieketen

Als verbindende schakel tussen overheden en bedrijven kunnen wij een rol spelen in vergunningverleningstrajecten en hebben we diepgaande kennis van de relatie tussen energie en de cyclus van de Omgevingswet. Dit geldt eveneens voor de bijzondere relatie tussen de RES en de omgevingsvisies in de regio’s.

De omgevingswet geeft nieuwe energie

Gemeenten staan voor de taak om handen en voeten te geven aan de energietransitie, inclusief CO2-reductie en klimaatneutraliteit. Via het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie gaan we naar de feitelijke maatregelen in steden, dorpen, wijken, het buitengebied. In 2050 moeten zeven miljoen woningen van het aardgas af. Een enorme opgave, ook ruimtelijk. Want het is niet de enige maatschappelijke transitie waarmee een gemeente te maken hebt. Tegelijkertijd: juist door ook bij de energietransitie de verbinding te zoeken met woningbouw, klimaatadaptatie, landbouw en mobiliteit, komen de gestelde doelen binnen handbereik. De Omgevingswet is daarbij een belangrijke steun in de rug.
Aan de slag met  de energietransitie? - Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Aan de slag met de energietransitie?

Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Language is changing...