RES 2030: Technologie

Royal HaskoningDHV heeft technische expertise van het energiesysteem, van energienetwerken en van elektriciteits- en warmtebronnen. Wij maken data-analyses op basis van gevalideerde data en rekenmodellen. We zorgen voor netimpactanalyses van de energiemix, de ruimtelijke inpassing van de verschillende energiebronnen en geven een beeld van de consequenties van keuzes. Hierdoor wordt een onderbouwde en gedragen afweging van prioriteiten mogelijk.
RES 2030 - technologie & data

Uitgebreide technische expertise

Wij hebben een zeer uitgebreide technische expertise over de energiesector. Dat betekent niet alleen expertise van de hele waardeketen binnen het energiesysteem maar ook expertise van de netwerken op het gebied van elektriciteit, warmte, groen gas en waterstof. Daarnaast heeft Royal HaskoningDHV technische expertise van huidige en toekomstige elektriciteits- en warmtebronnen: van wind en zonne-energie tot biomassa en geothermie.

Data

Data zijn cruciaal voor het slagen van de energietransitie. Wij leveren en zorgen voor gevalideerde data en rekenmodellen. Met die data maken we onder meer netimpactanalyses en modellen van de ruimtelijke inpassing van de energiebronnen. Hiermee scheppen we het afwegingskader voor onderbouwde besluiten tot 2030 en daarna.

Warmtetransitievisie in vijf dagen

Alle 355 Nederlandse gemeenten maken een warmtetransitievisie voor 2021. Wat betekent dit voor de inwoners, bedrijven en woningcorporaties binnen die gemeenten? Er zijn veel onzekerheden: over technieken, over investeringen en over gegevens en modellen. Veel gemeenten hebben mede door die onzekerheden onvoldoende kennis of capaciteit om de transitievisie op te stellen. Royal HaskoningDHV biedt gemeenten een digitaal platform aan, dat allerlei verschillende gegevensbronnen combineert en binnen vijf dagen de basis legt voor een transitievisie. Het platform maakt keuzes inzichtelijk en laat de consequenties van die keuzes zien zodat u kunt prioriteren.

 

Aan de slag met de energietransitie?  - Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Aan de slag met de energietransitie?

Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Language is changing...