Publiek vastgoed

Onze focus is gericht op het creëren en onderhouden van inspirerende en duurzame gebouwen. Wij zorgen voor de beste oplossing tegen zo laag mogelijke kosten: duurzaam, efficiënt en comfortabel; voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen.
Publiek vastgoed header image

De uitdagingen van onze opdrachtgevers:

  • Veel overheden hebben of krijgen te maken met afnemende budgetten. Dit heeft ook zijn weerslag op hun vastgoed. De definitie van de optimale vastgoedportefeuille op lange termijn biedt interessante verbetermogelijkheden, o.a. kostenbesparingen. Meer dan ooit is er daarom behoefte aan een strategische visie op een efficiënt en effectief gebruik van vastgoed.
  • Vastgoedportefeuilles moeten worden aangepast in een streven de balans te vinden tussen kwalitatief goede publieke dienstverlening en rentabiliteit.
  • Overheden introduceren steeds vaker nieuwe manieren van werken om gebouwen effectiever te gebruiken qua dienstverlening en ruimte.
    Uitbesteding van diensten door overheden, hoofdzakelijk op het gebied van onderhoud van gebouwen. Constructies met hoofdaannemers en beheerders worden steeds belangrijker voor het op professionele wijze beheren van gebouwen.
  • De grote leegstand van kantoorruimte vereist nieuwe, innovatieve en praktische methoden voor het vinden van nieuwe soorten huurders. Herbestemming wordt een belangrijker thema. Sommige gebouwen zullen echter toch moeten worden gesloopt.
  • Flexibiliteit op de werkplek en flexibiliteit ten aanzien van functie en gebruik van een gebouw wordt voor publiek vastgoed steeds belangrijker en doorslaggevend in de besluitvorming.
  • Duurzaamheid is een enorme uitdaging voor overheidsorganisaties. Van hen wordt immers verwacht dat ze het goede voorbeeld geven in het naleven van steeds strengere nationale en Europese wetgeving.
  • Energy Service Companies (ESCo's) worden steeds belangrijker bij het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. Zij zijn bijzonder efficiënt en effectief voor de verduurzaming van gebouwen.

Royal HaskoningDHV adviseert zowel centrale overheden als regionale en lokale autoriteiten bij het professioneler inrichten van hun vastgoedportefeuille. Wij integreren technische, financiële, juridische en projectmanagementexpertise voor alle typen gebouwen: kantoren, scholen, musea, theaters, en ambassades. Wij letten daarbij speciaal op de toepassing van de meest recente inzichten in duurzaamheid, en alles wat daarbij komt kijken: energiebesparing, hergebruik van energie en het gebruik van materialen. Daarnaast zijn wij toonaangevend in de implementatie van innovatieve contractvormen.

Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...