Logistiek = bloedsomloop van de stad

De bevoorrading in een stad is goed voor ongeveer 15 procent van het totale gemotoriseerde vervoer. Al die vrachtwagens en bestelbussen zorgen dat de stad blijft draaien, maar ze zorgen ook voor drukte, vervuiling, onveiligheid en veel ergernis.
Binnenstad bevoorrading

Historische straten, bruggen en kades hebben bovendien ernstig onder te lijden onder de steeds zwaardere voertuigen. Dat moet anders, vinden steeds meer gemeentebesturen. En het kan ook anders, zegt Cathelijne Hermans, Associate Director Sustainable Transport bij Royal HaskoningDHV.

Hoe druk is het, door bevoorrading en service in de stad?

‘In een stad rijden elke dag honderden, zo niet duizenden bestelbussen en vrachtwagens rond. Voor de bevoorrading van horeca en winkels, voor het afleveren van online bestellingen, en voor het afvoeren van afval. Plus de loodgieters, de elektriciens en andere vakmensen. Meer dan 80% van het vrachtverkeer in de stad bestaat uit bestelauto’s. Stadslogistiek is als de bloedsomloop, die de energie naar alle uithoeken van je lichaam brengt. Alles hangt met alles samen, één verstopping kan ver strekkende gevolgen hebben.’ 

Tegelijk willen gemeentebesturen een verblijfsvriendelijke stad 

Dat is een stad waar mensen plezierig kunnen winkelen, met een ruim aanbod van cafés en restaurants. En met meer ruimte om je tijd plezierig door te brengen. Maar het is ook een stad waarvan de inwoners verlangen dat alle online bestellingen op tijd bij de voordeur worden afgeleverd. Dat alles kan niet zonder stadslogistiek, zonder de leefbaarheid aan te tasten.’ 

Wat is voor gemeenten de beste weg naar de mobiliteitstransitie in de stad?

‘Samenwerken, zorgen voor draagvlak. De stad moet erachter staan, de logistieke keten ook, net als bedrijven en inwoners. Alleen samen kom je tot goede, duurzame oplossingen. Iedere partij heeft niet alleen wensen, maar ook verantwoordelijkheden. Inclusief de burger, die nu online vier paar schoenen thuis bestelt en er drie terugstuurt, en ook best naar een pick-up point in de buurt kan fietsen of lopen.

We denken met gemeenten mee om hun ambities te vertalen naar een realistische en breed gedragen strategie en die naar de straat te brengen: denken en doen, samen met de andere stakeholders en met optimale inzet van technologie. Zelf doe ik dat in Amsterdam, als programmamanager stedelijke logistiek.’ 

Passen de emissieloze zones hier ook bij?

‘Zeker. In 30 tot 40 van de grootste gemeenten wordt in 2025 een zero-emissiezone ingevoerd. We begeleiden een groeiend aantal gemeenten om te komen tot zulke zones. 
Daarnaast kan de stad slimmer worden bevoorraad, bijvoorbeeld voor de horeca. Een café of restaurant wordt al gauw meer dan tien keer per week beleverd door een hele serie verschillende leveranciers. Een slimmere bevoorrading wordt mogelijk met meer samenwerking binnen de transportsector, vanuit gedeeld eigenaarschap: white label, zeker op die cruciale ‘last mile’. 
Trouwens: de openbare ruimte in de stad is niet alleen schaars, maar wordt ook niet optimaal benut. Dus zoeken we ook daar waar het slimmer kan, bijvoorbeeld door ook naar transport over water te kijken.’

Ook de doorstroming is belangrijk voor de bereikbaarheid van de stad

‘De vrachtwagens en bestelbussen die de stad in en uit moeten, wil je het liefst zo min mogelijk laten stoppen en wachten. Daarvoor hebben we Flowtack, onze dynamische adaptieve verkeersregelapplicatie. Die stemt vraag en aanbod van verkeer via intelligente verkeerslichten continu en real-time op elkaar af. Dat zorgt voor een betere doorstroming, minder wachten én schonere lucht. Dat bewijzen we onder meer in Deventer, Amersfoort, Rijswijk en Rotterdam.’

We nemen de uitdaging aan

‘Samen met gemeenten werken we aan de logistiek van de toekomst voor de stad van de toekomst. We zijn klaar om de uitdaging aan te gaan. Samen met u!’

Bart Humblet - Director Sustainable mobility

BartHumblet

Director Sustainable mobility

Language is changing...