Duurzaamheid integraal onderdeel van dijkversterkingsprojecten

In 2023 moet duurzaamheid integraal onderdeel zijn van dijkversterkingsprojecten. Om projectteams te begeleiden bij het maken van duurzame keuzes, ontwikkelt Royal HaskoningDHV een rapportagetool duurzaamheid. Krijg inzicht en maak bewuste keuzes voor een duurzame toekomst.
Dijklandschap

Er zijn nog veel dijkversterkingsprojecten die worstelen met de inbedding van het onderwerp duurzaamheid: op welke thema’s moet de focus komen te liggen, hoe maak je de juiste afwegingen en hoe zorg je ervoor dat de prestaties inzichtelijk worden gemaakt. Om die reden hebben Waterschap Zuiderzeeland en het Hoogwaterbeschermingsprogramma de opdracht gegeven aan Royal HaskoningDHV om een rapportagetool duurzaamheid, inclusief bijbehorende handreiking, te ontwikkelen.

Duurzaamheid als integraal deel van de ontwerpprocessen

Royal HaskoningDHV werkt al enkele jaren samen met waterschappen en partners aan het steeds integraler meenemen van duurzaamheid in de dijkversterkingsprojecten. Zo namen wij als één van de eerste projecten duurzaamheid als een belangrijk onderwerp mee in de planuitwerkingsfase van Gorinchem – Waardenburg, stonden wij aan wieg van het gebruik van DuboCalc en MKI in dijkversterkingen en hebben we duurzaamheid als integraal deel van de ontwerpprocessen van de Verkenningsfase IJsselmeerdijk en Planfase Meanderende Maas. 

Het doel van de rapportagetool is om duurzaamheid een volwaardige plek te geven in HWBP-projecten en projectteams op deze manier te begeleiden bij het maken van (duurzame) keuzes. De huidige instrumenten geeft op hoofdlijnen weer hoe duurzaamheid moet worden ingepast, maar het ontbreekt hierin hoe het concreet moet worden toegepast. Met deze rapportagetool en de onderliggende handreiking, kan duurzaamheid integraal onderdeel worden van de ontwerp- en besluitvormingsprocessen in het project. Een belangrijke ontwikkeling, omdat er stevige doelstellingen zijn geformuleerd om onder meer de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, de circulariteit van projecten te verbeteren en de biodiversiteit te verbeteren. 

Inzicht in duurzaamheidsprestaties

Het is belangrijk voor projecten om inzicht te krijgen in hun duurzaamheidsprestaties: aan de ene kant om te zien waar het mogelijk is om (verder) te verduurzamen en aan de andere kant om richting de buitenwereld aan te tonen welke resultaten zijn geboekt qua duurzaamheid en welke (ontwerp)keuzes daaraan ten grondslag liggen. Dit biedt namelijk aan opdrachtgevers weer handvaten hoe invulling wordt gegeven aan de landelijke duurzaamheidsdoelstellingen.
De te ontwikkelen rapportagetool moet gebruiksvriendelijk zijn, de verschillende onderwerpen van de duurzaamheidsroos – klimaat & energie, circulariteit en ruimtelijke kwaliteit – borgen en brede bekendheid genieten onder dijkwerkers. Om die redenen hebben wij gekozen om een webbased tool te gaan ontwikkelen, waarbij nog niet vaststaat hoe de tool eruit komt te zien en welke features het omvat. Hiervoor hanteren we een agile aanpak, een standaard werkwijze in softwareontwikkelingen, en betrekken we experts uit de praktijk om tot het gewenste resultaat te komen.

Heb je interesse om deelgenoot te zijn van dit traject, of wil je meer informatie over het toepassen van duurzaamheid in dijkversterkingsprojecten? Neem dan contact op met Michiel Wolbers.

Dashboard Duurzaamheid bij dijkversterking
Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Language is changing...