21-10-2021

Royal HaskoningDHV CO2-neutraal in 2030

In aanloop naar de VN-klimaatconferentie (COP26) heeft Royal HaskoningDHV strengere klimaatdoelstellingen geformuleerd om de CO2-uitstoot van haar 65 kantoren wereldwijd en zakelijke reizen van haar 6.000 mensen verder te verminderen.
CEO Erik Oostwegel: “De recente extreme weersomstandigheden en het IPCC-rapport laten zien dat er geen tijd te verliezen is om maatregelen te nemen die klimaatverandering verminderen en om weerbaarder te worden tegen de onvermijdelijke gevolgen ervan.”

“Wij committeren ons aan een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2030. Daarnaast dagen wij onszelf en onze klanten continu uit om te streven naar duurzame oplossingen. Dát is immers waar wij echt een verschil kunnen maken; samen met onze klanten en partners werken aan projecten die een positieve impact hebben op mensen en de leefomgeving."
Royal HaskoningDHV CO2-neutraal in 2030 | Royal HaskoningDHV

Maximaal verminderen

Royal HaskoningDHV heeft zich gecommitteerd aan de ‘Business Ambition for 1.5°C’ van de Verenigde Naties. Doel van deze ambitie is om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad, waarmee ernstige gevolgen van klimaatverandering voor mensen en de natuur worden beperkt.
Het bedrijf heeft wetenschappelijk onderbouwde doelen geformuleerd om haar CO2-uitstoot maximaal te verminderen. De uitstoot kan in korte tijd al flink worden gereduceerd. Het bedrijf onderkent echter ook dat sommige emissies op de langere termijn moeilijker zijn terug te dringen. Over de voortgang zal worden gerapporteerd, met 2019 als uitgangspunt. De doelen zijn gezet voor het jaar 2030 en omvatten:

  • Vermindering van de kantoorgerelateerde CO2-uitstoot met 80% door het afbouwen van fossiele energie en omschakelen naar schone energie voor de kantoren wereldwijd (scope 1 en 2).
  • Vermindering van aan zakelijke reizen (excl. vliegen) gerelateerde CO2-uitstoot met 80% door het volledig verduurzamen van de leasevloot, verminderen van gereden kilometers door hybride te werken en medewerkers te motiveren om elektrisch te rijden (scope 3).
  • Vermindering van vlieggerelateerde CO2-uitstoot met 50% door altijd een duurzamer alternatief te overwegen in overleg met de klant, zoals online vergaderen, overstappen op de trein of duurzamer vliegen door directe vluchten (scope 3).

Duurzame keuzes

“We willen in onze bedrijfsvoering zoveel mogelijk duurzame keuzes maken door onze energievoorziening verder te vergroenen en zakelijke reizen te verminderen. Als corona ons iets geleerd heeft dan is het wel dat online vergaderen minder reizen mogelijk maakt. Sommige vluchten zijn echter essentieel voor onze dienstverlening naar klanten maar ons doel is deze te minimaliseren. We kunnen onze emissies op verschillende terreinen dan ook niet helemaal voorkomen. De resterende uitstoot compenseren we, waarmee we dan ook weer, voor zover mogelijk, invulling zullen geven aan onze missie Enhancing Society Together”, vult Erik Oostwegel aan.
Suzette Schreuder - Corporate communications manager

SuzetteSchreuder

Corporate communications manager

Language is changing...