23-02-2022

Instorting tribune-element in het Goffertstadion

Op 17 oktober 2021 stortte een deel van het bezoekersvak van het Goffertstadion in Nijmegen in. Royal HaskoningDHV deed in opdracht van de gemeente Nijmegen onderzoek naar de oorzaak hiervan. Op 23 februari 2022 presenteerden we de eindconclusies.
Instorting tribune-element in het Goffertstadion

Twee oorzaken

De eerste verkenning in het stadion leverde twee technische hoofdoorzaken op. De belasting op de voorste drie rijen was door de combinatie van het aantal mensen en het feit dat zij op deze tribune aan het springen waren, hoger dan de belasting waarop de tribune-elementen zijn ontworpen.

Daarnaast constateerden we dat er bij het ontwerp van de tribune-elementen een fout is gemaakt bij het berekenen van de wapening. Vervolgonderzoek wees uit dat deze constructieve fout ook in de overige tribune-elementen zit. Hierdoor is de feitelijke capaciteit van het ontwerp 14% lager dan in de originele ontwerpberekening.

Te hoge belasting

De primaire technische oorzaak van de instorting is een te hoge belasting. Het belastingeffect als gevolg van de springende mensenmassa op de voorste rijen was op het moment van instorting ongeveer 900 kg/m2. De ontwerpbelasting van de tribune is 400 kg/m2, in overeenstemming met de norm die tijdens het ontwerp van het stadion gold voor een tribune met vaste stoelen.
Tijdens het bestaan van het stadion is de tribune deels aangepast van een zit- naar een staantribune. Dit is conform de huidige norm voor staanplaatsen voor bestaande gebouwen. Op de tribune waren tijdens het incident op de voorste rijen ongeveer twee keer zoveel mensen aanwezig als er stoelen waren op het moment dat het nog een zittribune was. Het gewicht van deze mensenmassa wordt geschat op ongeveer 350 kg/m2. Door het springen nam de belasting toe tot 900 kg/m2.

Andere stadions

Onze bevindingen hebben ook gevolgen voor andere stadions in Nederland. De norm voor de belasting van tribune-elementen voor stadions van voor 2012 is 400 kg/m2 en voor nieuwere stadions 500 kg/m2. Het onderzoek heeft aangetoond dat op een staantribune een belastingeffect van 900 kg/m2 kan optreden. Het is denkbaar dat het belastingeffect nog hoger wordt als mensen nog dichter bij elkaar staan, zwaarder zijn, hoger springen en/of gelijktijdig springen.

Tenzij staantribunes zijn ontworpen op een hogere belasting dan de minimumeis in de
norm, is het nodig dat stadions passende maatregelen nemen om overbelasting te voorkomen. Dit geldt ook voor zittribunes als de vaste stoelen niet voorkomen dat er een ophoping van mensen ontstaat. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de KNVB zijn op de hoogte van onze bevindingen.

De Goffert

Het Goffertstadion is inmiddels versterkt met stalen strips. Er zijn nu nog gebruiksbeperkende maatregelen voor de hoofdtribune en de drie zijvakken aan weerszijden, maar zodra deze delen in orde zijn gebracht is het station weer volledig te gebruiken. Royal HaskoningDHV heeft de berekeningen voor de versterking gemaakt.

Meer over onze bevindingen, inclusief ons eindrapport met de conclusies.

Gerelateerd onderzoek

Naar aanleiding van het incident in het Goffertstadion heeft voelbalclub Heracles Almelo ons gevraagd om ook hun stadion, Erve Asito te onderzoeken. De eerste ring van de tribune van Erve Asito is in dezelfde periode gebouwd is als De Goffert in Nijmegen. Een deel van de ring is uitgevoerd met tribune-elementen van dezelfde leverancier. Bij het onderzoek werd dezelfde fout in het ontwerp van de tribune-elementen aangetroffen. Heracles Almelo laat de tribune-elementen verstevigen. Zolang dit niet voltooid is, gelden in het stadion extra beheersmaatregelen om ophoping van supporters te voorkomen.
Meer hierover op de website van Heracles Almelo.
Suzette Schreuder - Corporate communications manager

SuzetteSchreuder

Corporate communications manager

Language is changing...