04-10-2022

Primeur voor tour-based verkeersmodellen in Provincie Limburg

De provincie Limburg gebruikt per 1 oktober 2022 tour-based multimodale verkeersmodellen, ontwikkeld door Royal HaskoningDHV. Het is voor het eerst dat dit type model in Nederland op deze schaal is goedgekeurd voor praktijktoepassingen.
Stadsbeeld Maastricht

Verkeer divers en onvoorspelbaar

Tot nu toe zijn verkeersmodellen doorgaans trip-based: elke rit (trip) wordt apart gemodelleerd, bijvoorbeeld met de auto van huis naar werk of naar een winkel. Maar mobiliteit is veel diverser: sommige mensen hebben meerdere bestemmingen op hun route, met bovendien een combinatie van verschillende vervoerswijzen. De rol van openbaar vervoer en (elektrische) fiets wordt belangrijker, thuiswerken neemt toe en het gedrag van mensen wordt diverser. Dat zorgt voor veel meer combinatiemogelijkheden, tijdens een en dezelfde tour, in vervoerwijzen en modaliteiten, verdeeld over de dag. Eerst naar het werk bijvoorbeeld, dan op de terugweg kinderen van school halen, en op de route ook langs de supermarkt of de sportschool. 

Mensen steeds het uitgangspunt

In onze nieuwe modellen wordt elke tour als een keten langs een aantal activiteiten gemodelleerd. Daarin zijn de mensen steeds het uitgangspunt. De modellen maken onderscheid in verschillende groepen reizigers met elk hun eigen persoonskenmerken. Het opnemen van persoonstypes maakt het mogelijk om het gedrag van reizigers beter te modelleren: een scholier van zestien maakt immers andere reizen dan een werknemer van 47. 

Betere beleidskeuzes mobiliteit

De shift naar deze multimodale tour-based modellen doet meer recht aan die werkelijkheid. Dankzij deze modellen kunnen beleidsmedewerkers betere keuzes maken ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen en toekomstbestendige mobiliteit, en kunnen maatregelen beter worden onderbouwd. Denk aan de gevolgen van een nieuwe woonwijk of een nieuw bedrijventerrein voor de verkeersdruk en de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit of de geluidsoverlast. Maar deze nieuwe modellen zijn vooral beter in staat om inzicht te verschaffen in het effect van parkeren (lage parkeernorm, parkeertarieven), hubs, milieuzones en thuiswerken. Ze bieden op termijn meer mogelijkheden om het aanbod van diverse nieuwe opties zoals shared vehicles, stepjes, e-bikes en Mobility as a Service te modelleren. Zo dragen de verkeersmodellen bij aan een gezonde en leefbare omgeving, op weg naar de mobiliteitstransitie.

Eén programma, vele scenario’s

Royal HaskoningDHV heeft voor Limburg één verkeersmodel gebouwd, bestaande uit een tour-based provinciaal model en vijf regionale ‘verfijningsmodellen’, onderling consistent. Binnen dit pakket is één multimodaal netwerk opgebouwd dat alle wegen, fietspaden en ov-lijnen in Limburg omvat en van waaruit we allerlei scenario’s en varianten kunnen ontwikkelen. De opdracht was complex en kostte uiteindelijk ook meer tijd dan voorzien, maar die inspanning heeft geloond: in Limburg worden de tour-based multimodale modellen nu voor het eerst op deze schaal en in onderlinge samenhang in de praktijk gebruikt. De eerste studies waarvoor de nieuwe modellen worden benut, staan op het punt van beginnen. Het gaat onder meer om het doorrekenen van luchtkwaliteit en geluidsbelasting als gevolg van lokale ruimtelijke ontwikkelingen. 

Ruud Schwillens, Beleidsmedewerker verkeer en vervoer, Provincie Limburg: “Het gaat hier niet om een eenvoudig model, maar één consistent modelsysteem met een provinciaal model en vijf onderliggende regionale modellen met vijf scenario’s per model, dus in totaal 30 modellen.”

Olga Teule, Associate Director verkeersmodellen, Royal HaskoningDHV: “De door ons ontwikkelde verkeersmodellen geven de mooie provincie Limburg meer dan voorheen de mogelijkheid om goed onderbouwde en samenhangende plannen te maken voor een leefbare en vitale toekomst. Zo geven we inhoud aan ons motto: ‘Enhancing Society Together’.”

Royal HaskoningDHV heeft een knappe prestatie geleverd met de oplevering van het tour-based verkeersmodel Limburg. Deze tour-based verkeersmodellen dragen bij aan onderbouwing van beleidsafwegingen, zowel op provinciaal als regionaal en gemeentelijk niveau. Dat helpt ons ook op weg naar de noodzakelijke mobiliteitstransitie.

Ruud SchwillensBeleidsmedewerker verkeer en vervoer, Provincie Limburg
Olga Teule - Associate Director Verkeersmodellen

OlgaTeule

Associate Director Verkeersmodellen

Language is changing...