25-11-2022

Rijkswaterstaat gunt ingenieursdiensten renovaties 7 Zuid-Hollandse tunnels aan combinatie TEC

RWS-TEC-Tunnel

Rijkswaterstaat heeft het contract voor de ingenieursdiensten voor de renovaties van 7 tunnels in Zuid-Holland gegund aan Tunnel Engineering Consultants (TEC), een combinatie van Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos. De komende jaren staan Rijkswaterstaat en TEC samen aan de lat voor de afronding van de planstudie, contractvoorbereiding en het begeleiden van de uitvoering van de renovaties.

Foto - v.l.n.r.: Wouter Bijmans, directeur TEC, Diana Beuting, HID GPO Rijkswaterstaat, Dick van Klaveren, portfoliodirecteur GPO Rijkswaterstaat, Anton van der Sanden, Global Director Mobility & Infrastructure.

De meeste tunnels in Zuid-Holland zijn in de tweede helft van de vorige eeuw of aan het begin van deze eeuw gebouwd. Om ze ook in de toekomst veilig en bereikbaar te houden, gaat Rijkswaterstaat de tunnels renoveren.

Grootste ingenieursdienstencontract ooit door Rijkswaterstaat aanbesteed

Niet eerder werd zo’n groot ingenieursdienstencontract aanbesteed door Rijkswaterstaat. TEC gaat vanaf begin volgend jaar in kaart brengen welke werkzaamheden per tunnel er precies nodig zijn, te beginnen bij de Noordtunnel. Daarna volgen de Drechttunnel, Beneluxtunnel, Sijtwendetunnel, Tweede Heinenoordtunnel, Thomassentunnel en Botlektunnel. Rijkswaterstaat en TEC begeleiden samen de aanbestedingen voor de aannemers die de uitvoering van het werk op gaan pakken.

Beste prijs-kwaliteitsverhouding

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding, BPKV (voorheen Economisch Meest Voordelige Inschrijving). BPKV is een methode om naast prijs ook kwaliteitsaspecten mee te nemen in de beoordeling en deze extra kwaliteit ook te honoreren. Deze systematiek helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten.

Directeur bij TEC, Hans de Wit: ‘Wij kijken ernaar uit om onze (inter)nationale ervaring van de afgelopen 35 jaar te benutten in deze innovatieve en geïntegreerde uitvraag. Het bundelen van tunnelrenovaties binnen een tender is een slimme manier om nieuwe en duurzame technieken toe te passen binnen de vervangings- en renovatieopgave. Dit draagt bij aan verbeterde efficiency van tunnelbeheer en -onderhoud.’

Door alle tunnels in één pakket te bundelen, denken we deze opgave efficiënter te kunnen oppakken. Tegelijkertijd hopen we dat het uniformering en standaardisering ten goede komt. Een bijzondere uitdaging die we graag samen met TEC aangaan.

Patrick PietersContractmanager bij project Tunnelrenovaties Zuid-Holland
Vragen over de  Infrastructuur sector - Neem contact op met onze infra experts

Vragen over de Infrastructuur sector

Neem contact op met onze infra experts

Language is changing...