01-04-2022

Rob Zandbergen treedt toe tot Raad van Commissarissen Royal HaskoningDHV

Op 31 maart 2022 is Rob Zandbergen toegetreden als lid van de Raad van Commissarissen van Royal HaskoningDHV. Hij volgt Tjalling Tiemstra op, die per dezelfde datum, is afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen vanwege het bereiken van de statutair bepaalde maximumtermijn.

De aandeelhouders van Royal HaskoningDHV hebben Rob Zandbergen als lid van de Raad van Commissarissen benoemd met ingang van 31 maart 2022. 

Rob Zandbergen: “Het is een privilege om lid te zijn van de Raad van Commissarissen van Royal HaskoningDHV. De afgelopen periode heb ik kennis gemaakt met het bedrijf. Het heeft mijn motivatie nog verder bevestigd dat ik wil bijdragen aan het succes en de missie van het bedrijf: samen met klanten en partners werken aan een duurzamere gebouwde omgeving, nu en in de toekomst – Enhancing Society Together.” 

Naast CEO van RGF Staffing, is Rob Zandbergen Managing Corporate Executive Officer van Recruit Holdings en lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Audit Committee van Dutch Flower Group.

Peter Blauwhoff, voorzitter van de Raad van Commissarissen, over de rol van Tjalling Tiemstra: “Hij is 8 jaar lid geweest van de Raad van Commissarissen. In deze periode heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het bedrijf en de Raad van Commissarissen, waarvoor wij hem willen bedanken en onze grote waardering willen uitspreken. Hij is actief betrokken geweest bij de continue ontwikkeling en de gunstige resultaten van het bedrijf. Zijn inzet, zakelijk visie en inzicht zijn zeer waardevol geweest.” 
De Raad van Commissarissen van Royal

De Raad van Commissarissen van Royal HaskoningDHV bestaat nu uit de volgende leden:

Van links naar rechts:

de heer Peter M.M. Blauwhoff (voorzitter)
mevrouw Francine C.M. Roelofsen-van Dierendonck
mevrouw Angelique M. Paulussen
de heer Daan A. Sperling en
de heer Rob Zandbergen

Persvragen  - Neem contact op met ons Media team

Persvragen

Neem contact op met ons Media team

Language is changing...