25-07-2022

Royal HaskoningDHV tekent met 12 partners NDW-raamovereenkomst

Door Royal HaskoningDHV geleid consortium tekent raamovereenkomst voor levering van verkeersgegevens uit niet-weggebonden systemen zoals Probe Vehicle Data, Floating Car Data, en Crowd Sourced Data.

Inzichten verkrijgen die tot voor kort niet mogelijk waren

Het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) zal het raamcontract gebruiken voor de levering van verkeersdata en inzichten uit onder andere navigatiesystemen, voertuigen en mobiele apps. Daarnaast wordt het consortium de gelegenheid geboden om complete services aan te bieden op basis van die verkeersdata. De datalevering en services hebben betrekking op nieuwe methodes voor verkeersmanagement, assetmanagement, verkeersveiligheidsanalyses en evaluaties. Het gebruik van Floating Car Data, Probe Vehicle Data en Crowd Sourced Data staat centraal om data science en advanced analytics toe te passen. De combinatie van data van verschillende leveranciers maakt het mogelijk om inzichten te verkrijgen die tot voor kort niet mogelijk waren.

Het NDW loopt in internationaal opzicht voorop met de ontwikkeling van een open ecosysteem voor mobiliteit en infrastructuur. Door services aan het NDW te leveren, verwacht Royal HaskoningDHV zo een springplank te hebben om haar internationale business te versterken. De geraamde waarde van de raamovereenkomst bedraagt 5 miljoen euro op jaarbasis voor een looptijd van 2 tot 4 jaar.

Partners voor mobiliteit van de toekomst

Het consortium bestaat uit de volgende partners: Geo Mobility, GeoJunxion, Klimator, Localyse, Mezuro, Plan B Company, Road Cloud, Route42, Tactile Mobility, TripService, V-Tron en Yunex Traffic. De ANWB ondersteunt de doelstellingen op het gebied van verkeersveiligheid van het consortium. Andere partijen hebben inmiddels ook interesse getoond om aan te sluiten.

Arjan Honingh, Program Lead bij Royal HaskoningDHV is initiatiefnemer van dit consortium en is ervan overtuigd dat het combineren van nieuwe technologieën en databronnen bijdraagt aan de mobiliteitstransitie in Nederland. “Ik ben verheugd dat het gelukt is om het collectieve belang van wegbeheerders te laten prevaleren boven de individuele belangen van de consortiumpartners. Anders hadden we niet zo’n grote stap richting een ecosysteem kunnen maken. We nodigen andere partners uit om zich bij ons aan te sluiten in deze reis."

Volgens Wouter Giesen, Sales Manager bij TripsService vertegenwoordigt dit consortium de meeste data van weggebruikers tot nu toe, zowel van voetgangers, fietsers als van gemotoriseerd vervoer. “Met de kennis van Royal HaskoningDHV innoveren we nog sneller.”

Jelle Draijer, Business Developer bij Localyse benadrukt dat dit consortium de sleutel in handen heeft om de kansen en uitdagingen rond duurzame mobiliteit vorm te geven. Het integreren van de software van de partners is een noodzakelijke stap om dit mogelijk te maken. “We zijn blij dat Royal HaskoningDHV dit initiatief heeft genomen.”
Language is changing...