06-12-2022

Royal HaskoningDHV verkoopt Dawaco software aan Realworld Systems

Royal HaskoningDHV heeft haar Dawaco software verkocht aan Realworld Systems. Dawaco is een softwareproduct waarmee drinkwaterbedrijven, waterschappen en provincies hun grond- en oppervlaktewaterdata inzichtelijk kunnen maken, beheren en aanleveren aan de BRO, de Basisregistratie Ondergrond voor gegevens over de Nederlandse bodem en ondergrond.
CEO Erik Oostwegel: “Met Realworld Systems als nieuwe eigenaar is Dawaco in goede handen. Gespecialiseerd in hoogwaardige software voor nuts- en telecombedrijven, zijn zij zeker in staat deze software verder te ontwikkelen en onderhouden.”

Realworld Systems CEO Paul Meester: “Dawaco is al vele jaren het platform voor zowel waterbeheer als ecologie. Wij gaan Dawaco moderniseren voor de huidige Dawaco klanten alsook voor nieuwe klanten. Door onze nauwe samenwerking met Royal HaskoningDHV profiteren klanten van zowel de softwarekennis als de domeinkennis van beide bedrijven.”

Realworld Systems neemt alle klantcontracten over en zal ook de helpdeskfunctie verzorgen. Om zowel de diepgaande waterkennis als softwarekennis te borgen voor de verdere ontwikkeling van Dawaco gaan beide bedrijven samen met Waterlabs een overeenkomst aan voor toekomstige samenwerking rondom Dawaco. Waterlabs en Realworld Systems werken op dit moment al samen aan software voor grondwaterdata.

Royal HaskoningDHV verkoopt Dawaco omdat het niet meer past in de softwareportfolio van het bedrijf.

Partijen maken geen financiële informatie bekend.
Marie-Christine van 't Hullenaar - Press Officer

Marie-Christinevan 't Hullenaar

Press Officer

Language is changing...