10-11-2023

Basistrede prestatieladder socialer ondernemen behaald

Royal HaskoningDHV heeft de basistrede behaald op de prestatieladder socialer ondernemen (PSO). Dit kwaliteitskeurmerk van TNO geeft inzicht in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen. Het houdt in dat wij gericht bezig zijn met het realiseren van meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Groep met diverse mensen

Inclusieve werkomgeving

Maatschappelijke waarde & gelijkheid is één van de kernthema’s van onze missie Enhancing Society Together. We streven naar het vergroten van gelijkheid door onder andere een veilige en inclusieve werkomgeving te creëren. Uit het onderzoek van TNO is gebleken, dat we steeds meer werkgelegenheid bieden aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerken met partners en leveranciers die dit ook doen of nastreven. 

Emma at Work

Zo zijn we recent een samenwerking aangegaan met Emma at Work. Deze organisatie ondersteunt jongeren met een (chronisch) fysieke aandoening naar een zelfstandige toekomst zodat deze groep een eerlijke kans krijgt op de arbeidsmarkt. Dit past bij onze ambitie om verder te stijgen op de prestatieladder sociaal ondernemen.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vijf prestatieniveaus: de Aspirant-status, Basistrede, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Language is changing...