13-11-2023

Succesvolle verplaatsing van Delftse brug

Een houten fietsersbrug uit de wijk Tanthof in Delft heeft recent een nieuwe plek gekregen aan de Huismansingel op de campus van de TU Delft. Het is bijzonder dat een bestaande houten brug in z’n geheel een nieuwe bestemming krijgt. De gemeente Delft en de TU Delft vonden elkaar voor deze duurzame oplossing dankzij de bemiddeling van de Bruggenbank van (o.a.) Royal HaskoningDHV.
Verplaatste brug in Delft

Circulair

De brug en het pad aan de Ghanastraat waren te steil geworden voor fietsers en voetgangers. De gemeente wilde de brug verlagen, maar koos uiteindelijk toch voor een nieuwe brug die beter paste bij de omgeving. De huidige brug was echter nog in prima conditie. Om hergebruik mogelijk te maken, bood de gemeente de brug aan op de Bruggenbank. 

Daar werd de brug gevonden door de TU Delft. Op de campus is het gebied tussen de Huismansingel en de Molengraafsingel onlangs ingericht met o.a. voetpaden en veel groen. Als sluitstuk van deze inrichting zocht de TU een nieuwe brug, bedoeld voor langzaam verkeer. De brug vormt de verbinding tussen NEXT Delft en TNO. 

Een circulaire brug past helemaal in onze doelstellingen. De TU Delft verduurzaamt haar campus en wil in 2030 CO2-neutraal, circulair en klimaatadaptief zijn.

Folkert SmitProjectmanager Civiel, TU Delft – Campus Real Estate & Facility Management
Folkert Smit vervolgt: “Tegelijkertijd stellen we onze campus beschikbaar als fieldlab voor innovaties op het gebied van duurzaamheid. Daar komt de kracht van onze ingenieurs, ontwerpers, wetenschappers, de overheid en het bedrijfsleven samen. Dit project met de Bruggenbank sluit hier naadloos op aan.”

Soepel proces  

Vrijwel direct nadat de gemeente Delft de brug online had gezet, toonde de TU Delft concrete interesse. De Bruggenbank heeft toen geïnventariseerd wat er nodig was om de daadwerkelijke herbestemming op de aangewezen plek mogelijk te maken. Er moest snel gehandeld worden, want op de Ghanastraat moest ruimte gemaakt worden voor de nieuwe brug. 

Op verzoek van de TU Delft stelde Royal HaskoningDHV een bouwteam samen dat zorgde voor ontmanteling en inspectie van de brug. Oktober 2022 werden de brugdelen in depot geplaatst. Het projectteam van Royal HaskoningDHV maakte vervolgens het ontwerp en zorgde voor de constructietekeningen en -berekeningen om de brug pasklaar te maken voor de nieuwe bestemming. In samenwerking met de onderaannemers zorgde het bouwteam ook voor de voorbereidingen, het transport en het plaatsen van de brug. 

Onlangs werden de brugdelen ingehangen en de werkzaamheden aan de brug voltooid. Het proces van de match tussen de gemeente en de TU Delft tot aan een gebruiksklare brug duurde net iets meer dan een jaar.   

Bruggenbank

De Bruggenbank draagt bij aan duurzame grond- weg- en waterbouw en de circulaire economie door het hergebruik van bruggen te stimuleren. Hergebruik bespaart veel grondstoffen en draagt bij aan de klimaatdoelstellingen. De Bruggenbank is een samenwerking van Royal HaskoningDHV, Koninklijke Oosterhof Holman en Machinefabriek Rusthoven.

 
Plaatsing brug in Delft
Persvragen  - Neem contact op met ons Media team

Persvragen

Neem contact op met ons Media team

Language is changing...