12-12-2023

CoVE Sustainable Energy Education SEED

Europa als fossielvrij continent: ontwikkeling van innovatief beroepsonderwijs voor de overgang naar duurzame energie

CoVE SEED richt zich op de ontwikkeling van innovatief beroepsonderwijs en -training, waarbij wordt samengewerkt met deskundigen uit vijf verschillende Europese regio's met als doel fossiele brandstoffen geleidelijk te elimineren en bij te dragen aan de ontwikkeling van een fossielvrij Europa. SEED is een programma van CoVE (Centres of Vocational Excellence). CoVEs maken deel uit van het Erasmus+-programma dat tot doel heeft transnationale platforms op te richten over onder andere regionale ontwikkeling, innovatie en inclusie.

We zijn betrokken bij het up-to-date houden van digitale vaardigheidskaders voor de industrie, het bouwen van een kader voor energievaardigheden, het actualiseren van (openbare) trainingsmaterialen voor de Energy Academy ten behoeve van lifelong learning en het creëren van een overzicht van de inhoud, en het uitvoeren van gerelateerde communicatiecampagnes die jaarlijks door ons worden gevoerd. 

SEED

Strategische afstemming van vaardigheden 

De uitdaging waar we voor staan is het voorzien in de dwingende behoefte aan slimme oplossingen in de energietransitie voor onze steden. Nu Europa ernaar streeft een fossielvrij continent te worden, neemt de vraag naar professionals met digitale en groene vaardigheden toe. De veranderende aard van de uitdagingen in de duurzame energietransitie vereist een strategische afstemming van vaardigheden om de dringende problemen effectief aan te pakken.

CoVE SEED is ons innovatieve antwoord op deze uitdaging. Dit project is gericht op het ontwikkelen van beroepsonderwijs dat mensen in staat stelt om een belangrijke bijdrage te leveren aan de transitie naar duurzame energie.

Onze focus:

  • Investeren in essentiële vaardigheden: prioriteit geven aan en investeren in cruciale vaardigheden voor een succesvolle energietransitie.
  • Kennisuitwisseling en best practices: actuele problemen met elkaar in verband brengen en best practices in deelnemende regio's vastleggen. Door kennisuitwisseling ontwikkelen we strategische prioriteiten die zijn afgestemd op regionale behoeften.
  • Brede deelname van belanghebbenden: cultiveren van een gemeenschappelijk belang in duurzame energie-onderwijs door deelname van diverse belanghebbenden aan te moedigen. Dit omvat partners en niet-partners bij verschillende evenementen, zoals workshops en conferenties, om de legitimiteit en gedeelde betrokkenheid te vergroten.

SEED Conference 2024

SEED International Conference on Sustainable Energy Education, 3-5 juli 2024 - Valencia, Spanje

We zijn verheugd om de aankomende International Conference on Sustainable Energy Education (SEED) aan te kondigen, die zal plaatsvinden in het Spaanse Valencia, van 3 t/m 5 juli 2024. Dit evenement wordt georganiseerd door de Universitat Politècnica de València (UPV); SEED 2024 is een platform voor professionals uit de academische wereld, de industrie en verschillende organisaties om kennis te delen, te netwerken en samen te werken aan een gezamenlijke visie voor duurzame energie-onderwijs in heel Europa.

Tijdens deze conferentie zal ons team een whitepaper presenteren over onze werkwijze met betrekking tot het delen van kennis en een workshop verzorgen met onze visie op de ontwikkeling van duurzame energie-onderwijs. Onze cruciale vraag is hoe we de groei en aanpassing van de beroepsbevolking binnen het veranderende landschap kunnen faciliteren, mogelijk door sociale innovatie en strategieën voor lifelong learning.
Voor vragen kun je contact opnemen met onze projectmanager Fionna Heuff of een kijkje nemen op de website van de SEED Conferentie 2024.

 

Internationale leergemeenschap

SEED resulteert in een internationale leergemeenschap met als doel uitmuntendheid te bereiken in beroepsonderwijs over duurzame energie door middel van gedeelde normen, benaderingen, instrumenten, ervaringen en geleerde lessen. SEED richt vijf centres of vocational excellence (CoVEs) op, één in elke regio (Nederland, Finland, Spanje, Duitsland en Griekenland). Dit project is gefinancierd door EACEA, Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 101056147.

SEED streeft naar tastbare resultaten in de vorm van geschoolde arbeidskrachten die klaar zijn om de uitdagingen op het gebied van duurzame energie aan te gaan. Door het onderwijs af te stemmen op de daadwerkelijke behoeften, best practices vast te leggen en samenwerking te stimuleren, hopen we onze stempel te drukken op de reis van Europa om een fossielvrij continent te worden.

Binnen dit project werken we samen met onze partners EarthValley (ROM Utrecht region) en Hogeschool Utrecht.
Projectteam: Frans van den Akker, Bart Vander Velpen, Fionna Heuff, Crisje van den Berg, Jorrit Bock, Angelique Jagtenberg

Wil je meer weten en deel uitmaken van dit transformatieve initiatief? Abonneer je op de nieuwsbrief.

Vragen of  opmerkingen? - Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

Vragen of opmerkingen?

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

Language is changing...