26-07-2023

Definitieve gunning MIRT verkenning Knooppunt Leiden

Op 11 juli heeft de Gemeente Leiden de opdracht voor de MIRT verkenning Knooppunt Leiden definitief gegund aan het consortium bestaande uit Royal HaskoningDHV, Benthem Crouwel Architecten, AT Osborne en West 8.
Knooppunt Leiden Centraal
Het stationsgebied van Leiden Centraal staat onder druk. Door toevoeging van woon- en werkfuncties in het projectgebied, de stad Leiden en de regio, loopt Knooppunt Leiden Centraal op korte termijn tegen de grenzen van haar capaciteit aan. De MIRT verkenning onderzoekt varianten voor de inrichting van het gebied waarin knelpunten worden opgelost en tegelijkertijd de doelstellingen voor verstedelijking (programma en ruimtelijke kwaliteit), mobiliteit (groei OV-gebruik en aantrekkelijke overstapknoop) en duurzaamheid worden gerealiseerd. En niet in de laatste plaats: de Leidse samenleving wordt betrokken bij de plannen voor de vernieuwing van Knooppunt Leiden Centraal.

Het doel van de MIRT verkenning is in de komende twee jaar te komen tot een selectie van kansrijke oplossingen die nader onderzocht en uitgewerkt worden en op basis waarvan vervolgens een voorkeursalternatief wordt gekozen voor Knooppunt Leiden Centraal.

Het consortium heeft ruime ervaring met ontwerp en inrichting van OV-knooppunten en stationsomgevingen in en buiten de Randstad en van participatie trajecten van vergelijkbare verkenningen. Samen kijken de partijen met een frisse en creatieve blik naar de opgave en benutten ze hun ervaring met soortgelijke OV- vraagstukken zoals Rotterdam Centraal, Amsterdam Centraal en hun kennis van de regio (Leiden Bio Science Park, R-net verbinding Leiden-Katwijk-Noordwijk).

Achtergrond MIRT verkenning Leiden

Tussen Leiden en Dordrecht (de Oude Lijn) worden tot 2030 circa 54.000 woningen ontwikkeld en 80.000 extra werkplekken gerealiseerd. Om de te verwachten verkeersdrukte op de wegen het hoofd te bieden en tegelijkertijd een milieuvriendelijk alternatief te bieden voor de auto, is een betere openbaar vervoersvoorziening noodzakelijk. De MIRT verkenning Knooppunt Leiden is één van de vijf MIRT verkenningen op de Oude Lijn. Naast Knooppunt Leiden wordt ook een MIRT verkenning gestart voor de knooppunten Schiedam, Dordrecht en Den Haag laan van NOI. De vijfde MIRT verkenning Oude Lijn betreft een onderzoek naar het City Sprinter concept en de inpassing van 4 nieuwe stations.

Jarko van Nunen - Director Business Development & Projectmanager

Jarkovan Nunen

Director Business Development & Projectmanager

Language is changing...