12-04-2024

Blueprint ChemSkills

Mogelijk maken van de transformatie van groene en digitale vaardigheden voor de chemische industrie. Doe mee aan onze enquête. Jouw input is meer dan antwoorden alleen; het is een katalysator voor transformatieve verandering!
Doe mee aan de EU enquêteDoe mee aan de EU enquête
Blueprint ChemSkills

Navigeren door de organisatorische uitdagingen

De chemische industrie staat voor een tweeledige transitie: de snelle vooruitgang van groene en digitale technologieën naast een resolute toewijding aan circulariteit en de Chemicals Strategy for Sustainability (CSS). Als antwoord op deze veelzijdige uitdagingen, ontstond het initiatief "ChemSkills: mogelijk maken van de transformatie van groene en digitale vaardigheden voor de chemische industrie (Engelstalig)."

Industriële evolutie stimuleren

Het project ChemSkills, dat mede is opgericht door de EU, is bedoeld om tegemoet te komen aan de huidige behoeften van de chemische industrie op het gebied van groene en digitale vaardigheden. Het richt zich op het ontwikkelen van competenties om "bewust veilige en duurzame chemicaliën" te produceren. Dit initiatief is essentieel voor het navigeren door de voortdurende transities in de chemische industrie, het waarborgen van duurzaamheid en het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs- en trainingsprogramma's. 

Innovatie en samenwerking

Het project "Blueprint ChemSkills" schijnt als een baken van innovatie binnen onze organisatie. Het sluit naadloos aan op het Erasmus+project van de Europese Commissie en omarmt overkoepelende thema's zoals lichte industrie, decarbonisatie van hernieuwbare energie voor de industrie, NL energietransitie en NL transitieaanpak. In de komende 48 maanden zal deze ambitieuze onderneming zich verder ontvouwen, met haar wortels in de EU en coördinatiehub in Brussel.

Een wereldwijd consortium

Om onze visie te realiseren, zal het project een divers consortium van belanghebbenden samenbrengen. Sociale partners, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderzoeksinstituten, onderwijsinstellingen, universiteiten en overheden zullen grensoverschrijdend samenwerken. We zijn er trots op dat we een van de 35 partners zijn in 15 landen, die samen de vaardigheidstekorten in verschillende industriële subsectoren aanpakken.

Veelzijdige inbreng

Het "Blueprint ChemSkills”-programma gaat verder dan innovatie. Het stelt ons in staat om de groene en digitale transitie van de chemische sector te versnellen en tegelijkertijd flexibel te blijven met het oog op de veranderende behoeften van de sector. Bovendien vergroot het onze initiatieven voor capaciteitsuitbreiding in heel Europa en versterkt het ons netwerk voor gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.

ChemSkills lanceert onderzoek naar toekomstige vaardigheden

Het ChemSkills-project roept individuen op om de toekomst van de chemische industrie vorm te geven. Wij nodigen je uit om deel te nemen aan dit onderzoek naar toekomstige vaardigheden, dat tot doel heeft cruciale inzichten te verzamelen in digitalisering en groene vaardigheden in belangrijke sectoren: kunststoffen, consumentenchemicaliën, kunstmest, rubber, farmaceutica en petrochemie.

Het doel van de enquête is om een beeld te krijgen van de huidige trends en beweegredenen voor verandering en de vaardigheden en competenties te identificeren die cruciaal zijn voor de evolutie van de sector. Door de kloof tussen de vaardigheidsbehoeften en bestaande opleidingen aan het licht te brengen, wil het project de weg vrijmaken voor op maat gemaakte cursussen ten behoeve van bijscholing, omscholing en de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma's.

Jouw input is meer dan antwoorden alleen; het is een katalysator voor transformatieve verandering! De resultaten van de enquête worden gecombineerd met andere bronnen om zo dynamische vaardigheden in kaart te brengen die beschikbaar zijn voor aanbieders van opleidingen in heel Europa. Bovendien zullen jouw waardevolle inzichten bijdragen aan verschillende rapporten die de toekomst van de sector vormgeven.

Deel je inzichten en ontgrendel een toekomst van uitmuntendheid in de sector. Wees gerust, je gegevens worden uiterst vertrouwelijk behandeld, geanonimiseerd en gebruikt op een manier die niet kan worden gekoppeld aan een specifieke respondent, tenzij daar expliciet toestemming voor is gegeven. 
Deel jouw inzichtenDeel jouw inzichten

ChemSkills: onderzoek naar toekomstige vaardigheden

Belanghebbenden uit de Europese chemische industrie, jullie inbreng is van vitaal belang voor het ChemSkills-project. Neem deel aan onze vertrouwelijke Engelstalige enquête om essentiële vaardigheden te identificeren voor het aanpakken van toekomstige uitdagingen in de sector. Laten we samenwerken om de transformatie van de industrie vorm te geven.

Deel jouw inzichtenDeel jouw inzichtenDeel jouw inzichten
Blueprint ChemSkills
Schrijf je inSchrijf je in

Schrijf je in voor de Engelstalige nieuwsbrief van ChemSkills

Help ons vandaag de wereld van morgen vorm te geven. Schrijf je in voor de ChemSkills nieuwsbrief en ontvang updates, inzichten en spannende ontwikkelingen op onze reis naar een duurzame toekomst voor iedereen.
Schrijf je inSchrijf je inSchrijf je in
Subscription newsletter
Vragen of  opmerkingen? - Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

Vragen of opmerkingen?

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

Language is changing...