21-03-2024

Dijkverbetering Lith-Bokhoven

Een duurzaam partnerschap voor waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit
Neem contact opNeem contact op
Dijkversterkingsproject Lith - Bokhoven

© HWBP - Tineke Dijkstra

Waterschap Aa en Maas, Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos zijn geselecteerd om samen aan de slag te gaan met de dijkverbetering tussen Lith en Bokhoven. Het dijktraject van 23,5 kilometer tussen de Prinses Maxima Sluizen in Lith tot en met Bokhoven, voldoet momenteel niet aan de geldende waterveiligheidsnormen. Binnen het project kijken we overigens verder dan enkel de dijkverbetering en trekken we onder andere op met onze partners om het gebied aantrekkelijk te maken voor omwonenden en andere belanghebbenden. Gemeente ’s-Hertogenbosch wil bijvoorbeeld graag de ruimtelijke kwaliteit in de Henriëttewaard en de uiterwaarden verbeteren. Waterveiligheid en gebiedsopgaven pakken de partijen gezamenlijk in één keer goed op.

We starten nu de verkenningsfase, die circa 2,5 jaar duurt. Daarin voeren we onderzoeken uit om de veiligheid en omgeving goed in beeld te brengen en ontwerpen we integrale mogelijke alternatieven. Deze werken we uit om vervolgens te komen tot een voorkeursoplossing. Binnen deze fase gaan we in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden om hun wensen en belangen op te halen. Dit doen we bijvoorbeeld met informatiebijeenkomsten, werkplaatsen en dijktafels. 

We gaan werken aan een duurzame dijkverbetering met maatschappelijke meerwaarde. We onderzoeken of het project CO2-neutraal en circulair kan zijn. Dit betekent dat we ruimtelijke kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan en in het ontwerp rekening houden met toekomstige uitdagingen zoals klimaatverandering. 

De dijkverbetering tussen Lith en Bokhoven is een mooie uitdaging waar we met veel plezier gezamenlijk mee aan de slag gaan!

Meer weten?

Op de website van het waterschap vindt u meer informatie over de dijkverbetering. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met Sjors Hoek, omgevingsmanager van het project. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 06-20 09 23 64 of hem een e-mail sturen op [email protected].
 
De dijkverbetering vindt plaats langs de zuidoever van de Maas, tussen Lith en Bokhoven
De dijkverbetering vindt plaats langs de zuidoever van de Maas, tussen Lith en Bokhoven. Het projectgebied is aangegeven middels een oranje lijn.
Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Language is changing...