26-03-2024

Nieuw: boek Bedrijfsarchitectuur

Na het spraakmakende boek ‘Bedrijfsarchitectuur op basis van Novius Architectuur Methode’ van Guido Bayens en Hans Tönissen in 2009, presenteren we het vernieuwde en gemoderniseerde boek ‘Bedrijfsarchitectuur - Werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting op basis van Novius Architectuur Methode’, geschreven door Guido Bayens, Ayla Bayens, Marco Groenestein en Hans Tönissen.
Bestel het boekBestel het boek
Deze veelbelovende herdruk belicht de meest recente ontwikkelingen en inzichten op het gebied van bedrijfsarchitectuur, en biedt een verfijnde benadering voor het vormgeven van een samenhangende bedrijfsinrichting. “De wereld waarin wij leven met moderne technologie gaat heel snel. Dan moet je ook relatief snel je aanpak van die moderne wereld herzien. En dat is wat we in dit boek doen”, aldus Guido Bayens.

“Tijd voor doorontwikkeling in het vak”

De wereld is continu in beweging. Ook de wereld van de bedrijfsarchitectuur staat niet stil. Moderne technologische ontwikkelingen zorgen voor nieuwe inzichten in de bedrijfsinrichting. Daaruit volgt het vernieuwde en gemoderniseerde boek ‘Bedrijfsarchitectuur - Werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting op basis van Novius Architectuur Methode’ van Guido Bayens, Ayla Bayens, Marco Groenestein en Hans Tönissen.
Nieuw boek Bedrijfsarchitectuur -  5

Eerste boek

Het spraakmakende boek ‘Bedrijfsarchitectuur op basis van Novius Architectuur Methode’ van Guido Bayens en Hans Tönissen in 2009, heeft de bedrijfsarchitectuur naar een hoger niveau getild. “Een paar duizend exemplaren van het boek zijn in Nederland op allerlei bureaus terechtgekomen. Het is heel praktijkgericht en wordt daarom veel gebruikt. Daardoor ligt het echt bovenop het bureau in plaats van onderin een la.”

Moderne bedrijfsarchitectuur

Door de meest recente ontwikkelingen en inzichten op het gebied van bedrijfsarchitectuur, heeft Guido Bayens in samenwerking met Ayla Bayens, Marco Groenestein en Hans Tönissen een veelbelovende herdruk geschreven. “Het boek beschrijft de bedrijfsarchitectuur en alle aspecten die ermee samenhangen, zoals de benodigde processen, data en technologie. Daarnaast presenteren we een gedegen methode voor bedrijfsarchitecten, gebaseerd op het Novius Architectuur Raamwerk dat door Novius is ontwikkeld en bij klanten wordt gebruikt.”

Twee dimensies

“Het is echt een vakboek en het is bedoeld voor alle professionals en belanghebbenden die zich bezighouden met bedrijfsarchitectuur. We nemen de lezers mee door twee dimensies. Enerzijds beschrijven we hoe je zorgt voor een juiste bedrijfsinrichting. Hoe organiseer je je dienstverlening, processen en technologie en loopt dit in lijn met het strategisch beleid? Anderzijds beschrijven we concreet het bedrijfsontwerp. Hoe ziet dit eruit en wat wordt er precies gedaan? De inhoudelijke kant van de bedrijfsarchitectuur. 

Het wordt toch nog steeds heel vaak vergeleken, en dat vind ik ook wel terecht, met de bouwkundige architecten. Die gaan ook eerst met een opdrachtgever aan tafel zitten. Wat voor gebouw moet dit worden? En wat willen we in dit gebouw? En pas dan gaan ze aan het werk om een eerste schetsontwerp te maken. Dat is ook de werkwijze van bedrijfsarchitecten. Je begint bij het vaststellen van wat voor soort bedrijf je eigenlijk wilt zijn. Wat zijn de hoofdlijnen van de bedrijfsinrichting? En dat wordt verder geconcretiseerd in gedetailleerde uitwerkingen. Dat is het vak waarover dit boek gaat.”

Technologische vernieuwingen

“In de praktijk liepen we tegen de moderne technologische ontwikkelingen aan en zagen wat de impact is op onze bedrijfsinrichting. In deze herziene druk hebben deze ontwikkelingen echt een verdiepingsslag gekregen. Ten eerste gaan we uitvoeriger in op het idee van Agile werken, omdat steeds meer organisaties werken op deze manier. Ook krijgen Artificial Intelligence en het modelleren in ArchiMede aandacht en bieden we praktische modellen en technieken aan op het gebied van communicatie en gedrag. Tot slot hebben we het Architectuur Metamodel uitgebreid en het template van Project Start Architectuur gemoderniseerd.

Productietechnologie

Guido benadrukt een belangrijke uitbreiding naar productietechnologie. “Naast de gegevensintensieve organisaties, houdt een bredere beroepsgroep zich bezig met bedrijfsinrichting. Zij werken met machines, apparaten en transportmiddelen. Het ontwerp van de bedrijfsinrichting omvat dus ook productietechnologie. Daarin gaan we nog een stap verder: smart buildings. Want zelfs gebouwen zijn tegenwoordig te beschouwen als machines. Zo'n gebouw heeft allerlei moderne, geautomatiseerde gebouwfuncties, die vroeger allemaal handmatig werden gedaan. Maar dat betekent dus dat al in het ontwerp van een gebouw de bedrijfsarchitectuur goed moet worden meegenomen.

Dat zag ik zelf heel goed terug in mijn werk op Schiphol. Vijf jaar lang heb ik met collega’s van Novius een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de nieuwe pier die op Schiphol is gebouwd. Aspecten als camera's, bewakingssystemen, poortjes, checkpoints, sensoren moesten we allemaal meenemen in ons totale ontwerp. We merkten dat je als bedrijfsarchitect niet om die slimme apparaten heen kunt.” 

Comprehensive architecture

In het boek wordt er een nieuwe term geïntroduceerd: comprehensive architecture. Deze term combineert ontwerpactiviteiten die vroeger vaak gescheiden waren. “Namelijk een combinatie van een bouwkundige architect, een engineer en een IT-architect. Wij hebben in dit boek ervoor gezorgd dat die drie werelden bij elkaar gebracht worden. Vanuit de overtuiging dat je naar deze vorm van integrale ontwerpen toe moet werken, wil je een optimaal ontwerp krijgen. Op deze wijze hebben we ook de pier op Schiphol gebouwd.”

Praktische toepassingen

Het tweede boek is - net zoals het eerste boek - toegankelijk en makkelijk toepasbaar voor de eigen organisatie. “Dat komt onder andere doordat we een real life casus van een zorgverzekeraar hebben gebruikt. Één van de auteurs, Ayla Bayens, tevens mijn dochter, heeft onze Novius Architectuur Methode daar toegepast en dat dient in dit boek als een doorlopende casus. Dat is ook de kracht van dit boek. Deze vernieuwingen zijn écht in de praktijk ontstaan. Dat kenmerkt de manier van werken binnen Novius. Het boek heeft daardoor een sterke verbinding tussen de theorie en de praktijk”, aldus Guido. 

Kennis delen

“Het is mooi dat we op deze manier onze kennis kunnen uitdragen. Het helpt om het vakgebied tot verdere ontwikkeling te brengen en om iedereen aan Novius te blijven verbinden. Niet geheel onbelangrijk; het werken op deze manier heeft een aanzienlijke positieve impact op ondernemingen, zoals betere dienstverlening, betere producten, betere arbeidsomstandigheden, betere samenwerkingsmogelijkheden en financiële kansen.” 

Novius Academy

Welke architectuuropleiding past er bij jou?

Victor Akkersdijk - Team Lead, Enterprise Architecture
Bestel het boek nuBestel het boek nu
Nieuw boek Bedrijfsarchitectuur

Wil jij het boek bestellen?

Bestel het boek nuBestel het boek nuBestel het boek nu
Nieuw boek Bedrijfsarchitectuur -  6

Adviesgroep Novius – a company of Royal HaskoningDHV – hoort al jaren bij de top drie van de beste IT Architectuur adviesbureaus van Nederland.

Rankings:

IT architectuur – Diamond
IT strategie – Platinum
Procesmanagement – Platinum
Digital – Gold
Data Science – Silver
Verandermanagement – Silver

Toppositie: Adviesgroep Novius bij beste adviesbureaus van Nederland

 Over de auteurs

Guido Bayens heeft meer dan 30 jaar ervaring met bedrijfsarchitectuur. Hij ontwikkelde architecturen voor tal van overheidsorganisaties, een pensioenuitvoeringsorganisatie en Schiphol. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) en werd mede daarvoor onderscheiden met de legpenning van de beroepsorganisatie van informatiearchitecten, het Digital Architects NetWork. Hij heeft diverse boeken en artikelen gepubliceerd en heeft als toenmalig partner van adviesbureau Novius de basis gelegd voor de Architectuur Academy. Sinds 2022 is hij onafhankelijk voorzitter van de Architectuurraad Digitale Overheid en vanaf 2023 lid van het Forum Standaardisatie.
Ayla Bayens heeft als bedrijfsarchitect gewerkt bij een landelijke arbodienst en een zorgverzekeraar. Tegenwoordig werkt zij als Enterprise Architect bij de Volksbank. Haar specialisme is het werken onder architectuur in agile organisaties. Zij is als jonge vrouw een atypische verschijning tussen de gevestigde orde van bedrijfsarchitecten. Ze is gedreven en gemotiveerd om het vakgebied van architectuur meer divers te maken en daarbij een rolmodel te zijn voor de jongere generatie (vrouwelijke) bedrijfsarchitecten. Vanuit haar overtuiging dat architectuur eenvoudig en toegankelijk moet zijn, doorbreekt zij oude patronen en werkt zij samen met agile teams aan het reduceren van complexiteit en het realiseren van innovatieve oplossingen. 
Marco Groenestein werkt ruim 25 jaar als adviseur/architect bij Royal HaskoningDHV/Novius. In deze periode heeft hij bij uiteenlopende bedrijven en overheden een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen en toepassen van bedrijfsarchitecturen. Vaak gaat dit gepaard met het inrichten en het professionaliseren van de architectuurfunctie bij deze klantorganisaties. De opgedane praktijkervaring deelt hij graag als docent van de opleidingen voor bedrijfsarchitectuur van Novius. Daarnaast is hij binnen Novius de drijvende kracht achter de doorontwikkeling van de architectuurmethode. De uitdaging daarbij is om de juiste balans te vinden tussen pragmatische aanpak en theoretische onderbouwing.   
Hans Tönissen is technisch opgeleid als chemicus, programmeur en systeemontwerper en heeft zich de afgelopen 25 jaar ontwikkeld als allround bedrijfsarchitect. Binnen Royal HaskoningDHV/Novius is hij sinds 2021 enterprise architect voor de Divisie Digital en is hij leider van het team digital twin consultancy. Hans heeft voor veel opdrachtgevers in allerlei sectoren (banken, verzekeraars, openbaar vervoer, laboratoria, waterbedrijven, gemeenten, provincies en uitvoeringsorganisaties; in binnen- en buitenland) gewerkt als (interim) enterprise architect, programma-architect, docent of coach. Zijn speciale aandachtsgebied is methoden, technieken en tooling voor bedrijfs- en IT-architectuur.
Vragen of  opmerkingen? - Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

Vragen of opmerkingen?

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

e-book

Meer weten over enterprise architectuur?

Download hier het e-book Enterprise Architectuur

Download
e-book Enterprise Architecture
Language is changing...