13-03-2018

Resultaten Royal HaskoningDHV over 2017: succesvolle focus en innovatieve diensten

Royal HaskoningDHV rapporteert organische groei en verbetering van de operationele prestaties, goed voor een nettoresultaat van € 12,8 miljoen in 2017. De strategische focus van het bedrijf op leidende posities en ontwikkeling van nieuwe, innovatieve diensten resulteerde in een goed gevulde orderportefeuille en innovatiepijplijn.

Erik Oostwegel, CEO: “We hebben een succesvolle start gemaakt met onze nieuwe strategische koers, gericht op het realiseren van duurzame impact door middel van innovatie en co-creatie. Steeds meer verbinden we de digitale en fysieke wereld. In de samenwerking met onze klanten en partners zetten we nadrukkelijk in op data en algoritmes die ons helpen om inzichten om te zetten in vooruitzichten en voorspellingen. Ik ben echt trots op de vorderingen die we als bedrijf hebben gemaakt.”

Financiële resultaten

Royal HaskoningDHV's verbeterde prestaties in 2017 zorgden voor een stijging van het nettoresultaat naar € 12,8 miljoen (na € 8,5 miljoen winstdeling met medewerkers). De winstgevendheid (operationele marge, recurring) steeg naar 4,9%. De focus op projectmanagement zorgde voor een significante verbetering van projectresultaten.

Ten opzichte van 2016 was sprake van een organische groei van 1,4%. De kosten van herstructurering waren met € 4,7 miljoen hoger dan in 2016. Deze kosten hebben met name betrekking op het stroomlijnen van ondersteunende functies. Voorts werden de lokale activiteiten in België verkocht.

Het bedrijf bevond zich eind 2017 in een gezonde financiële positie: de vrije kasstroom verbeterde en kwam uit op € 33,8 miljoen (2016: - € 2,2 miljoen) en de solvabiliteit steeg naar 45,6%.Het rendement op door medewerkers gehouden certificaten bedroeg afgelopen jaar 10,6%.

Goede verkopen bedrijfsbreed zorgden voor een aanzienlijke stijging van de orderportefeuille tot € 341 miljoen eind 2017.

€ miljoen (tenzij anders aangegeven) 2017 2016
 Bedrijfsopbrengsten
 608.6   601.1
 Toegevoegde waarde  479.0   475.7
 Operationeel resultaat (EBITA recurring) *   29.6   24.5
 Operationele marge ( EBITA recurring)   4.9%  4.1%
 Nettoresultaat  12.8   12.1
 Vrije kasstroom   33.8   -2.2
 Medewerkers (per 31/12)    5.771  5.902
* EBITA recurring is exclusief niet-operationele kosten.

Nynke Dalstra, CFO: “We hebben positieve resultaten behaald terwijl we hebben geïnvesteerd en winst hebben gedeeld met onze medewerkers. Dit laat zien dat we erin geslaagd zijn een goede balans te vinden. We gaan door met het investeren in innovatie en de digitale transformatie van ons bedrijf. De tevredenheidsscores van klanten en medewerkers namen in 2017 toe, voor ons zijn dat belangrijke indicatoren voor succes."

Digitale transformatie

Innovatie, samen met het versterken van marktdominantie van een selectief aantal diensten en geografische markten, vormen de kern van de nieuwe strategische focus van Royal HaskoningDHVgericht op duurzame impact voor klanten, de klanten van klanten en uiteindelijk de samenleving als geheel.

Innovaties die gericht zijn op digitale transformatie worden ontwikkeld om hun plaats in te nemen naast oplossingen zoals Nereda® en Aquasuite®. Flowtack bijvoorbeeld, is een slimme verkeersapplicatie voor het optimaliseren van verkeersdoorstroming in steden. De weggebruiker heeft hierdoor minder wachttijd en minder brandstofverbruik en CO2-uitstoot. Een tweede voorbeeld is het iReport, een online platform dat plannen, studies en rapportages rond integrale complexe projecten inzichtelijker en toegankelijker maakt. Het iReport doorbreekt de papieren complexiteit en draagt zo bij aan verbeterde besluitvorming en betrokkenheid van projectpartners, omwonenden en belangengroepen.

Ook vaardigheden op het gebied van digital engineering zijn versterkt. Deze nieuwe manier van werken is bijvoorbeeld te zien bij het dijkversterkingsproject Gorinchem - Waardenburg. Digitale tools als Building Information Modelling (BIM), 3D ontwerp, parametrisch rekenen en iReport verbeteren hier de nauwkeurigheid van modellering, het vlug kunnen doorvoeren van wijzigingen en de transparantie en communicatie rond het project, waardoor stakeholders essentiële tijd besparen.

Om de nieuwe strategische focus te ondersteunen is nieuw talent aangenomen en wordt een programma van cultuurvernieuwing uitgevoerd dat voortbouwt op bestaande sterktes en tegelijkertijd ondernemerschap, co-creatie en innovatie stimuleert. Mondiale ‘hackathon’ teams, Digital Immersion Days en een Innovatie Academie hebben allemaal bijgedragen aan de digitale transformatie.

Samenwerking blijft essentieel voor het vermogen van het bedrijf om een versnellingsslag te maken in radicale innovatie die nodig is om problemen te voorkomen of op te lossen. In 2017 werd een partnerschap aangegaan met The Green Village, dat zich richt op snellere innovatie voor een duurzame toekomst, en de tech start-up incubator YES!Delft. Het bedrijf sloot zich ook aan bij het Mobility Centre for Africa, een platform voor onderzoek, testen en inzetten van toekomstige slimme mobiliteitsoplossingen op het Afrikaanse continent.

Duurzame bedrijfsvoering

Royal HaskoningDHV richt zich in projecten en de eigen bedrijfsvoering op specifieke Duurzame Ontwikkelingsdoelen (UN SDG's). In 2017 is de CO2-voetafdruk per medewerker met 6,3% afgenomen en maakte het bedrijf bekend voor een 100% elektrische leasevloot in Nederland te gaan. Het nieuwe kantoor in Amsterdam is een toonbeeld van duurzaamheid. De vernieuwing van het gerenoveerde gebouw en de inrichting zijn zoveel mogelijk circulair uitgevoerd. In Zuid-Afrika werd het bedrijf als een van de eerste ingenieursbureaus de accreditatie Level 1 Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE) toegekend.

Vooruitzichten

Het jaar is geëindigd met een sterke orderportefeuille en een vraag naar nieuwe collega's die een positieve en vernieuwende bijdrage willen leveren aan de toekomst. Erik Oostwegel, CEO: “Onze toekomstverwachting is positief, zowel qua huidige kernactiviteiten als met de nieuwe oplossingen die op de markt worden gebracht. De vooruitzichten voor verdere groei, hogere winstgevendheid en nieuwe mogelijkheden op basis van technologische innovatie zijn goed en de inzet van ons bedrijf 'to enhance society together' is sterker dan ooit.”

Persvragen  - Neem contact op met ons Media team

Persvragen

Neem contact op met ons Media team

Language is changing...