23-03-2022

Royal HaskoningDHV rapporteert goed 2021 met gestegen omzet en winst

Royal HaskoningDHV rapporteert over 2021, het jaar waarin het bedrijf haar 140-jarig bestaan vierde, gezonde omzetgroei naar 619 miljoen euro (+5%) en groei van het operationeel resultaat (EBITA recurring) naar 31 miljoen euro (+9%).

Corona bracht ons ook in 2021 weer de nodige uitdagingen maar ik ben er trots op hoe we samen sterk zijn gebleven en met onze klanten en partners slimme en toekomstbestendige oplossingen realiseerden voor een betere leefomgeving.

Erik OostwegelCEO
CFO Jasper de Wit: “Wij kijken terug op een goed jaar. Onze engineering-design-consultancy business laat een omzetgroei zien van 6%. De flinke investeringen in onze business line Digital zorgden mede voor een omzetgroei van onze software business van 59%.”

“Bijna alle business lines droegen bij aan de omzetgroei. Ons operationeel resultaat (EBITA recurring) steeg, vooral gedreven door de business lines Industry & Buildings en Mobility & Infrastructure en over het algemeen de prestaties in Nederland”, aldus De Wit.

De in 2020 gelanceerde business line Digital boekte in 2021 goede vooruitgang met adviesdiensten en software. Ook de bedrijven ITP (consultants op gebied van duurzame mobiliteit, in het Verenigd Koninkrijk) en Novius (consultants op het gebied van bedrijfstransformatie, in Nederland) die eind 2020 onderdeel werden van Royal HaskoningDHV maakten de verwachtingen waar.

In 2021 volgde Royal HaskoningDHV haar strategische investeringsagenda en vergrootte het aandeel in het Singaporese Hydroinformatics Institute H2i om zo haar positie op het gebied van data-gedreven watermanagement en klimaatbestendigheid in Azië te verstevigen.

€ miljoen (tenzij anders Aangegeven)

2021

2020

Bedrijfsopbrengsten

619

591

Toegevoegde waarde

501

478

Operationeel resultaat (EBITA recurring*)

30.9

28.3

Operationele marge (EBITA recurring/Bedrijfsopbrengsten x100%)

5.0%

4.8%

Netto resultaat

15.2

13.0

Vrije kasstroom

9.8

38.3

 Medewerkers (aantal, per31/12)  5,887 5,712 
CO2 - voetafdruk per medewekerer (in ton CO2-equivalent)   1.03 1.11 

*EBITA recurring = EBITA exclusief niet-operationele (herstructurering en andere eenmalige) kosten.
Het bovengenoemde operationeel resultaat is na winstdeling van 11,4 miljoen euro aan medewerkers (2020: 9,3 miljoen euro).

Strategie: groei en meetbare impact

In 2021 ontwikkelde het bedrijf haar nieuwe strategie ‘Stronger25’ voor de komende vier jaar gericht op internationale groei in een negental marktsegmenten en marktleiderschap in Nederland.

Stronger25 bouwt voort op de vorige strategie met een centrale plek voor haar missie Enhancing Society Together. Hierbij zijn vijf thema’s bepaald waar het bedrijf een positieve impact kan hebben op de samenleving, zowel in projecten als eigen bedrijfsvoering: klimaatverandering, biodiversiteit, grondstoffen & circulariteit, maatschappelijke waarde, en veiligheid & welzijn.

Enhancing Society Together met deze thema’s is ons kompas en helpt ons concreet en meetbaar bij te dragen aan geselecteerde Sustainable Development Goals van de VN.

Jasper de WitCFO
Om klanten beter te kunnen helpen met hun complexe uitdagingen stuurt Royal HaskoningDHV op slimme combinaties van de servicemix zoals digital consultancy met ontwerp- en ingenieursdiensten. Ook zet het bedrijf, voortbordurend op de vorige strategie, nog meer in op software en technologie in de watermarkt gekoppeld aan haar kennis van die markt.

Net Zero

Royal HaskoningDHV committeerde zich vorig jaar aan Net Zero, oftewel een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2030 waarbij de emissies die niet kunnen worden voorkomen, zullen worden gecompenseerd. Dit betekent concreet dat ten opzichte van 2019 de volgende doelstellingen zijn gesteld:

  • 50% minder vlieg-gerelateerde CO2-uitstoot door altijd een duurzamer alternatief te overwegen;
  • 80% minder CO2-uitstoot van zakelijke reizen (excl. vliegen) door het volledig verduurzamen van de leasevloot, hybride werken en medewerkers te stimuleren klimaatneutraal te rijden;
  • 80% minder kantoor-gerelateerde CO2-uitstoot door het verder afbouwen van fossiele energie en omschakelen naar groene energie.

Vooruitblik

Oostwegel: “Wij eindigden 2021 met een duidelijk gestegen orderportefeuille. Daarnaast zijn de vooruitzichten goed door de vraag naar duurzame, flexibele en efficiënte oplossingen, van het voorkomen van CO2-uitstoot tot klimaatadaptatie. Juist de combinatie van advies- en ingenieursdiensten met software en technologie daarbij maakt dat wij op groei rekenen in al onze markten.”

“Om die groei te realiseren gaan we door met strategische investeringen en spelen onze ingenieurs, adviseurs, ontwerpers, digitale experts en medewerkers in ondersteunende functies een essentiële rol. Talentontwikkeling en -werving zijn hierbij essentieel waarbij de combinatie van werken aan complexe projecten met onze missie zeker helpt. Daarnaast is en blijft er oog voor het welzijn van collega’s en een gezonde werk-privébalans”, onderstreept Oostwegel.

“Wij volgen nauwlettend de schokkende Russische invasie van Oekraïne. Vanuit onze BrITE Foundation en medewerkers ondersteunen we diverse hulpacties. Wij hebben enkele projecten in Rusland die we hebben opgeschort (geen materiele impact) en wij zullen alle sancties volgen van de VN, EU en landen van waaruit we werken”, aldus De Wit.

Suzette Schreuder - Corporate communications manager

SuzetteSchreuder

Corporate communications manager

Language is changing...