18-03-2020

Royal HaskoningDHV rapporteert positieve resultaten over 2019

Royal HaskoningDHV rapporteert positieve resultaten over 2019, met 4% groei en een bedrijfsresultaat van 26,9 miljoen euro.

Erik Oostwegel, CEO van Royal HaskoningDHV: “2019 was een redelijk goed jaar. We opereren in een snel veranderende wereld waarin digitale transformatie en klimaatverandering de agenda bepalen. We hebben nadrukkelijk ingezet op het uitbreiden en integreren van data en digitale technologieën in onze ingenieurs- en consultancy dienstverlening. Dit zet ons steeds meer in een unieke positie om overheden en bedrijven te ondersteunen met hun uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, digitale transformatie en de energietransitie.”

Financieel

CFO Jasper de Wit: “We zijn tevreden met de financiële resultaten over 2019. Mede omdat deze zijn behaald terwijl we onze organisatie verder professionaliseren. We blijven groeien, zowel autonoom als door overnames, de orderportefeuille neemt toe en onze financiële positie is gezond. Het operationeel resultaat (EBITA recurring) verbeterde ten opzichte van 2018 en onze focus op projectmanagement leverde significant hogere projectresultaten op.”

“Alle business lines hebben een positieve bijdrage geleverd aan onze resultaten, met één uitzondering. Als gevolg van de moeilijke marktomstandigheden in Zuid-Afrika zagen we onze activiteiten in die regio teruglopen en zijn we aan het herstructureren, wat het nettoresultaat met 11 miljoen euro drukte.”

€ miljoen (tenzij anders aangegeven) 2019 2018
 Bedrijfsopbrengsten

 637.2

 614.8
 Toegevoegde waarde 502.7 

 477.7

 Operationeel resultaat (EBITA recurring) *   26.9   25.9
 Operationele marge ( EBITA recurring)   4.2%  4.2%
 Nettoresultaat  9.2   12.7
 Vrije kasstroom   2.0   17.4
 Medewerkers (per 31/12)    5.844  5.864
Het operationele resultaat is inclusief 5,1 miljoen euro winstdeling voor medewerkers. De vrije kasstroom is inclusief de investeringen in Lanner, Ambiental en H2i. Strategie

Strategie

CEO Erik Oostwegel: “We zijn halverwege ons strategisch programma en blijven inzetten op het versterken van onze bestaande dienstverlening, digitale technologieën en innovatieve producten en diensten. Met deze combinatie dragen wij bij aan het oplossen of voorkomen van huidige en toekomstige uitdagingen.”

Energietransitie

Het Parijs Akkoord en het Nederlandse beleid om klimaatverandering tegen te gaan, dwingt om CO2-uitstoot te reduceren en afstand te nemen van fossiele brandstoffen. Onze energietransitie experts bieden bedrijven, industrieën en (semi-)overheden in Nederland een klankbord, ervaring, expertise, en uitvoerende ondersteuning om samen de overstap naar een duurzame economie te maken. In 2019 zag Royal HaskoningDHV een verdubbeling van de omzet op dit terrein.

Transformeren van de operatie

Om klanten sneller dan voorheen te voorzien van slimme en efficiënte oplossingen, is Royal HaskoningDHV bezig met het implementeren van diverse digitale tools. De focus ligt hierin op het standaardiseren van informatiemanagement, automatiseren van routinetaken en toepassen van bijvoorbeeld parametrisch design, augmented en virtual reality. Hiermee kan het bedrijf samen met de klant sneller beslissingen nemen, flexibeler ontwerpen, slimmer bouwen en efficiënter werken. 
Een mooi voorbeeld is het ontwerp van het nieuwe Feyenoord-stadion. Door het parametrische ontwerpproces konden wijzigingen in het ontwerp, voor de klant en de architect, meteen inzichtelijk worden gemaakt, inclusief de impact op de toeschouwer, de constructie van het stadion en de projectkosten. 

Het ontwikkelen van innovaties, digitale tools en deze toepassen om het beste advies aan klanten te geven is een blijvende prioriteit. Momenteel bevat de innovatiepijplijn meer dan 100 initiatieven, waarvan zo’n 40% gericht is op digitale tools om de samenwerking en dienstverlening naar klanten slimmer en beter te maken.

Talentontwikkeling

Royal HaskoningDHV biedt medewerkers de mogelijkheid om zich te blijven ontwikkelen en ruimte voor persoonlijke groei. In 2019 resulteerde dat in een medewerkerstevredenheidsscore van 80% (2016: 71%). In de Digital Academy, kunnen medewerkers naast hun domeinkennis ook hun digitale expertise versterken. In 2019, namen meer dan 1.200 medewerkers deel aan de Digital Academy.

Vooruitblik

Erik Oostwegel: “Onze markten zijn onderhevig aan de effecten van klimaatverandering, de energietransitie en de opkomst van data en digitale technologieën. Onze focus op duurzaamheid, resilience en het integreren van data en digitale technologieën in onze dienstverlening, stelt ons in staat om samen met onze klanten een positieve impact te realiseren op de economie, leefomgeving en de samenleving.”

Erik Oostwegel over de uitbraak van het nieuwe coronavirus: “Als wereldwijd opererend bedrijf houden we de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten. Met het oog op de gezondheid van onze medewerkers en die van onze klanten volgen we de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie en landelijke overheden strikt op. Verder hebben we ons reisverkeer flink beperkt, vergaderen we online en werken waar nodig en mogelijk vanuit huis voor onze klanten. Tot dusver heeft de virusuitbraak beperkte gevolgen voor onze activiteiten. We verwachten desalniettemin meer gevolgen, omdat een aantal klanten problemen ziet in hun toeleveringsketen of kampt met andere operationele beperkingen.”

Project highlights 2019

 • De zandmotor ontworpen door Royal HaskoningDHV beschermt de Bacton gasterminal en nabijgelegen kustdorpen in het Engelse Norfolk tegen erosie en overstromingen.
 • Voor de Regionale Energie Strategie West-Brabant werkt Royal HaskoningDHV samen met 16 gemeentes, het lokale waterschap, de provincie en de beheerder van het energienetwerk aan 49% minder CO2-emissie in 2030.
 • De ingrijpende upgrade van het Flood Forecasting and Warning System voor het Filipijnse Metro-Manila waar 12 miljoen mensen wonen. H2i en Royal HaskoningDHV gaan de regio adviseren over verbetering van de bestaande waarschuwingssystemen via integratie van realtime weerinformatie en de ontwikkeling van data gedreven hydrologische modellen.
 • Royal HaskoningDHV, CEAD en DSM ontwierpen het eerste prototype van een lichtgewicht 3D-geprinte voetgangersbrug, bestaande uit FRP-composiet, een materiaal dat heel sterk, duurzaam en extreem veelzijdig is.
 • NACO was betrokken bij het ontwerp van de nieuwe Global Terminal voor luchthaven O’Hare. Het ontwerp combineert de passie voor de luchtvaart met de culturele verscheidenheid van Chicago.
 • Dochterbedrijven Lanner en Ynformed ontwikkelen voor Washington River Protection Solutions een oplossing gebaseerd op kunstmatige intelligentie waarmee via simulaties een veilige opruiming van nucleair afval wordt versneld.
 • In Utrecht werd afgelopen jaar ’s werelds grootste overdekte fietsenstalling geopend. Royal HaskoningDHV was verantwoordelijk voor het integraal ontwerp van de betonnen draagconstructie en alle installaties. We adviseerden ook over efficiënte en veilige fietsroutes in en rond de stalling.
 • Voor het havengebied van North Sea Port dat loopt van Vlissingen naar Gent in België, maakte Royal HaskoningDHV een blauwdruk voor de ontwikkeling van grootschalige buisleidinginfrastructuur voor waterstof en CO2, alsmede aansluitingen naar Rotterdam en Antwerpen.
 • Door de samenwerking van Ambiental met het vooraanstaande Britse milieu-onderzoeksbureau Groundsure kan dit bedrijf zijn rapportages uitbreiden met gegevens over overstromingsrisico’s, zodat particulieren en bedrijven beter onderbouwde besluiten kunnen nemen over vastgoedtransacties.
 • Voor Kloosterboer, een aanbieder van totaaloplossingen in de keten voor temperatuur gecontroleerde voedselproducten, leidde Royal HaskoningDHV het programmamanagement voor de realisatie van een geautomatiseerde containerterminal in Vlissingen.
 • Royal HaskoningDHV’s Nereda team won de Global Water Award for Wastewater Project of the Year voor de toepassing van haar technologie op de rwzi Utrecht waar een hoge kwaliteit van het effluentwater wordt gerealiseerd tegen lage kosten.
Persvragen - Neem contact op met ons Media team

Persvragen

Neem contact op met ons Media team

Language is changing...