17-03-2021

Royal HaskoningDHV zeer tevreden met resultaat over 2020 en toegenomen-winstmarge

Het operationele resultaat van Royal HaskoningDHV is in 2020 toegenomen naar € 28 miljoen; de operationele marge steeg naar 4,8%. De omzet daalde met 7% mede door de coronapandemie.

CEO Erik Oostwegel: “2020 was een bijzonder jaar vol uitdagingen. Ik ben trots op de veerkracht en flexibiliteit van al onze collega’s, die ook op afstand onze klanten zijn blijven bedienen. Met onze vakkennis, creativiteit en digitale technologie hebben we onze klanten geholpen hun continuïteit te waarborgen, hun ambities te realiseren en weerbaarder te worden tegen de effecten van klimaatverandering. Onze missie Enhancing Society Together is relevanter dan ooit. Ik geloof dan ook sterk in de samenwerking met onze klanten om bij te dragen aan een CO2-neutrale wereld en vermindering van de opwarming van de aarde.”

Financieel

CFO Jasper de Wit: “Tegen de achtergrond van corona zijn we zeer tevreden met onze financiële resultaten.” Het nettoresultaat steeg naar € 13,0 miljoen en de operationele marge (EBITA recurring) naar 4,8%. Alle business lines hebben een positieve bijdrage geleverd aan onze resultaten, de business line Digital uitgezonderd. Dit bedrijfsonderdeel werd onlangs geïntroduceerd en heeft een heldere investeringsagenda voor de digitale toekomst van het bedrijf. “De uitwerking van corona had per markt waarin we actief zijn een ander effect; over het geheel genomen vertaalde zich dit in een wat lagere omzet. Toch zijn we erin geslaagd onze winstgevendheid te vergroten. We zijn een financieel gezond bedrijf, onze solvabiliteit en kaspositie zijn uitstekend.”

€ miljoen (tenzij anders aangegeven) 2020 2019 
 Bedrijfsopbrengsten
 591  637
 Toegevoegde waarde  478   503
 Operationeel resultaat (EBITA recurring) *   28.3   26.9
 Operationele marge ( EBITA recurring)   4.8%  4.2%
 Nettoresultaat  13.0   9.2
 Vrije kasstroom   38.3   2.0
 Medewerkers (per 31/12)    5,712  5,849
* EBITA exclusief niet-operationele (herstructurering en andere eenmalige) kosten. Het operationele resultaat is inclusief € 9,3 miljoen euro winstdeling aan medewerkers. Beter werkkapitaalbeheer resulteerde in een grotere vrije kasstroom.

Strategie 

Oostwegel: “In 2020 hebben we onze digitale transformatie en investeringen gecontinueerd om onze positie in de waardeketen nog verder te verbeteren. Zo introduceerden we de Business Line Digital gericht op digitale consultancy en softwareoplossingen voor klanten wereldwijd. Door de overname van mobiliteitsconsultant ITP uit het Verenigd Koninkrijk, zijn we in staat de volgende generatie duurzame mobiliteitsnetwerken vorm te geven. En met de acquisitie van Novius in Nederland hebben we complementaire expertise in huis gehaald om organisaties te kunnen begeleiden bij hun digitale transformatie.”

De digitale transformatie van Royal HaskoningDHV rust op twee pijlers. Ten eerste, digitalisering van projecten door automatisering en het integreren van data- en BIM-gestuurde processen voor betere, slimme oplossingen. Enkele voorbeelden: door een parametrische aanpak kon Royal HaskoningDHV een duurzaam ontwerp maken voor het kantoor Monarch IV in Den Haag, waarbij 30% op het gebruikte materiaal kon worden bespaard. Royal HaskoningDHV’s cloud-based Global Flood Risk Tool analyseert en visualiseert het risico op overstromingen. Het biedt klanten als de Wereldbank en het Havenbedrijf Rotterdam maatwerkoplossingen om deze risico’s te  beperken. Ook ontwerpt het bedrijf direct printbare 3D-objecten waaronder een voetgangersbrug in Rotterdam waarmee een hele nieuwe generatie van slimme, circulair gebouwde bruggen ontstaat. 

De tweede pijler betreft de ondersteuning van klanten in hun eigen digitale transformatie. Zo onderzoekt Royal HaskoningDHV bijvoorbeeld hoe haar Aquasuite-software Singapore’s National Water Agency PUB kan helpen bij de digitale verandering die het nutsbedrijf heeft ingezet.

Mensen

Oostwegel: “De gezondheid en het welbevinden van onze collega’s, klanten, partners en hun families is onze eerste prioriteit. Door continue investeringen in onze digitale manier van werken, kon het meeste werk tijdens de pandemie vanuit huis worden voortgezet. Het is belangrijk het welzijn van onze medewerkers te volgen en hier zo nodig op te acteren. De voornaamste uitdagingen zijn een gezonde werk-privébalans en het gemis aan sociale interactie op de werkvloer.”

Enchancing society together

Oostwegel: “In 2020 hebben we onze bijdrage aan een duurzamere samenleving voortgezet. De complexe renovatie van de Van Brienenoordbrug in Rotterdam met z’n 12 rijbanen, is een voorbeeld van de manier waarop wij circulair en kosteneffectief ontwerpen. Ons werk aan Aruba Airport overtrof de ambities van onze klant en kreeg een gouden duurzaamheidsbeoordeling. 
Ook als bedrijf zelf hebben we stappen gezet en ons aangesloten bij het Paris Proof initiatief van Dutch Green Building Council. In 2035 zal de energieconsumptie van onze ongeveer 75 kantoren wereldwijd met tweederde ten opzichte van 2020 zijn afgenomen.

Vooruitzichten

Oostwegel: “De rol die wij spelen in het zekerstellen van de vitale functies in onze samenleving zoals water, mobiliteit, schone lucht en energie, blijft onverminderd belangrijk. We blijven deze processen verbeteren om ze voorspelbaarder, duurzamer en toekomstbestendiger te maken. Digitale transformatie neemt hierbij in alle markten een belangrijke plaats in. Onze eigen transformatie, die in 2020 werd versterkt met twee overnames, zorgt ervoor dat we hier beter aan kunnen bijdragen en verder kunnen groeien.

Het coronavirus zal onze business ook in de nabije toekomst blijven beïnvloeden en heeft een blijvende impact op waar en hoe we werken. Digitaal werken, virtueel ontmoeten en activiteiten op afstand zijn niet meer weg te denken en worden onderdeel van het nieuwe normaal.”

Erik Oostwegel sluit af: “Wij kijken met trots naar ons 140-jarig bestaan in 2021. We zijn dankbaar voor zoveel toegewijde en slimme collega’s over de hele wereld die het mogelijk hebben gemaakt om deze mijlpaal te bereiken. Door onze expertise telkens weer op nieuwe manieren in te zetten en te combineren, kunnen we daadwerkelijk inhoud geven aan: Enhancing Society Together.” 

Persvragen  - Neem contact op met ons Media team

Persvragen

Neem contact op met ons Media team

Language is changing...