Renovatie Mijnbouwgebouw Delft

Hier vindt u alle nieuwsbrieven, artikelen en andere informatie over ons nieuwe kantoor in de oude Mijnbouwfaculteit op de TU Campus Delft.
Schets ontwerp mijnbouw gebouw

Spreekuur

Belangstellenden kunnen iedere vier weken op woensdagmiddag van 16.00-17.00u met hun vragen terecht op het spreekuur dat wordt gegeven door hoofduitvoerder Spie en Royal HaskoningDHV.

Spreekuurdata in de tweede helft van 2023
Belangstellenden kunnen op woensdag 13/9, 18/10, 15/11 en 13/12 van 16.00-17.00u met hun vragen terecht op het spreekuur dat wordt gegeven door hoofduitvoerder Spie en Royal HaskoningDHV.  Aanmelding hiervoor is nodig op [email protected]. Verzamelpunt is de draaideur in de blauwe container aan de westzijde van het pand. Wanneer u het nummer belt dat op de container staat dan wordt u opgehaald.
Data voor 2024 volgen in december.

Interviews en blogs

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn op 11 mei 2022 definitief vastgesteld door de gemeente.
Het bestemmingsplan is te vinden op www.ruimtelijke plannen.nl door het adres (Mijnbouwstraat 120, 2628RX Delft) in te voeren.
Meer informatie kunt u vinden in de Toelichting (omgevingsvergunning) op diezelfde website.
Brand, Marketing & Communications -

Brand, Marketing& Communications

Language is changing...