Afvlakken inname rioolwaterzuivering op basis van droogtevoorspelling

Ook in de afvalwaterketen kan droogtevoorspelling behoorlijk wat opleveren. Namelijk een betere benutting van investeringen en een hoger zuiveringsrendement - zonder nadelige gevolgen voor de riolering. Dit principe wordt toegepast in vier pilots van Waterschap Vallei en Veluwe bij rwzi’s met een nageschakeld zandfilter: Woudenberg, Ede, Bennekom en Harderwijk.
Afvlakken inname rioolwaterzuivering op basis van droogtevoorspelling

Het probleem

De hydraulische capaciteit van een zandfilter is vaak kleiner dan die van de rwzi. Tijdens regenweer moet er dus water worden gebypassed. Dit water wordt wel ‘traditioneel’ biologisch gezuiverd, maar krijgt geen extra behandeling met het zandfilter. Ook na afloop van een bui wordt het zandfilter gebypassed - als de rioolgemalen op volle toeren blijven draaien om het stelsel leeg te pompen.

De oplossing

Het principe is simpel.
Met de sturing op droogtevoorspelling worden na afloop van een bui de pompen teruggetoerd tot de capaciteit van het zandfilter. Dit gebeurt natuurlijk alleen als de neerslagradar aangeeft dat het na afloop van een bui lang genoeg droogt blijft om de riolering leeg te pompen. Bij deze sturing wordt een veilige marge ingebouwd. We willen immers niet dat er een kans is op extra vervuiling van de riolering of van extra overstorten doordat de riolering langzamer wordt leeggepompt.

Afvlakken inname rioolwaterzuivering op basis van droogtevoorspelling
De sturing is geïmplementeerd met behulp van Aquasuite®. Aquasuite is hét advanced monitoring & control software platform voor de watersector dat krachtige en betrouwbare voorspellingssoftware combineert met slimme regelingen. Een robuust en bewezen platform met meer dan honderd aangesloten installaties wereldwijd. Het is modulair en flexibel en beschikt over een gebruikersvriendelijke web interface. Aquasuite kent interfaces met vrijwel alle Scada, PLC en procesdatabases in de watermarkt.
Afvlakken inname rioolwaterzuivering op basis van droogtevoorspelling

Het resultaat

De eerste resultaten laten tot 70% meer benutting van het zandfilter zien. Dat verbetert het zuiveringsrendement van de gehele afvalwaterketen. De vuilemissie vermindert doordat minder effluent ongefilterd wordt geloosd. Het extra volume dat wordt gefilterd is meer dan het totale overstortingsvolume uit de riolering - en dat tikt aan. Bovendien zorgt de gelijkmatige belasting van de rwzi voor efficiënter functioneren: meer emissiereductie en minder gebruik van chemicaliën en energie. Een zandfilter vraagt bovendien een forse investering, en die wordt nu beter benut.

Met gebruik van neerslagvoorspelling komen ook andere kansen in beeld. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk het geautomatiseerd terugspoelen (reinigen) van de zandfilters slimmer te plannen. Of we kunnen bij voorspelling van extreme buien zorgen dat het stelsel zo leeg mogelijk is, door maximaal op te toeren in plaats van geleidelijk optoeren op basis van niveaus in pompkelders. Zo dragen we met onze Aquasuite software bij aan het effectiever maken van de afvalwaterketen en zetten we bovendien een stap op het gebied van klimaatadaptatie.
Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Language is changing...