Amstel III: van bedrijventerrein naar gemengd, duurzaam en gezond stadsdeel

Hoe maak je van een grijs en op auto gericht bedrijfsterrein een toekomstbestendig en aantrekkelijk stadsgebied? Dat is de uitdaging voor Werkerf III, een onderdeel van Amstel III in Amsterdam Zuidoost. Royal HaskoningDHV maakt het ontwerp voor een gezonde, klimaatbestendige en groene inrichting van de openbare ruimte.
Amstel III: van bedrijventerrein naar gemengd, duurzaam en gezond stadsdeel l Royal HaskoningDHV

Project facts

 • Klant
  Gemeente Amsterdam
 • Locatie
  Amsterdam Zuidoost
 • Datum
  2020-2022
 • Uitdaging
  Van een grijs en op auto gericht bedrijfsterrein een toekomstbestendig en aantrekkelijk stadsgebied maken
 • Oplossing
  We hebben een ontwerp gerealiseerd voor een gezonde, klimaatbestendige en groene inrichting van de openbare ruimte.

Gezonde levendige stad

Amstel III is een bedrijventerrein in Amsterdam, aangelegd in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Het gebied wordt vernieuwd en geschikt gemaakt voor gevarieerde stedelijke bedrijvigheid met meer aandacht voor groen, klimaatbestendigheid, ecologie en leefbaarheid. Dit betekent dat de openbare ruimte vernieuwd dient te worden om een verandering in het parkeren te faciliteren en fietsen en wandelen te stimuleren.

Transitie naar duurzame mobiliteit

Wij hebben in samenwerking met diverse experts het ontwerp gemaakt voor de openbare ruimte in Werkerf III. Daarbij is veel aandacht besteed aan hoe de transitie van voornamelijk autoverkeer en parkeren naar duurzame mobiliteit zoals wandelen en fietsen concreet vormgegeven kan worden. Verschillende opties voor korte en lange termijn zijn verkend, zoals het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de fietsroute door het gebied en het toevoegen van een nieuwe wandelstructuur en groene verblijfsruimtes.
We hebben voor zowel straten als paden- en groenstructuren een ontwerp op een hoger schaalniveau gemaakt. De voorgestelde straatprofielen zijn ontworpen met een blik op de verre toekomst, met nieuwe functies en eventuele herstructurering van het gebied. De Molenwetering (waterstructuur in het hart van het bedrijventerrein) zal een ecologische inrichting krijgen in de vorm van natuurvriendelijke oevers en er komen wandelroutes langs het water. Diverse straten krijgen een groene inrichting met onder andere vaste planten ten behoeve van insecten, verblijfsplekken en fietsparkeerplekken. Hiermee heeft de projectorganisatie het instrument om de straten en groene ruimtes toekomstbestendig in te richten.

Het resultaat

 • Een duurzame, gezonde en aantrekkelijke werk- en leefomgeving
 • Het gebied is geschikt gemaakt voor gevarieerde stedelijke bedrijvigheid
 • Een boost voor Amsterdam Zuidoost
Johanna Bouma - Landschapsarchitect

JohannaBouma

Landschapsarchitect

Language is changing...