Benedenbuurt in Wageningen start energietransitie en wordt aardgasvrije wijk

In de wijk Benedenbuurt in Wageningen ontwikkelen de bewoners een warmtenet. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente en de woningbouwcorporatie, en in combinatie met de vernieuwing van de riolering. Royal HaskoningDHV maakt het technisch basisontwerp. Hiermee wordt de wijk aardgasvrij.

Warmtenet voor energietransitie

De gemeente Wageningen wil overstappen op duurzame energie en in 2030 klimaatneutraal zijn. Vanuit de bewoners van de wijk Benedenbuurt is het initiatief genomen voor de coöperatie Warmtenet Oost Wageningen, die gelijktijdig met het vervangen van de riolering een warmtenet met duurzame bron wil aanleggen.

In het projectgebied staan 490 woningen. De riolering is verouderd en zal vervangen gaan worden. Ook grote delen van het gasnet zijn verouderd.De coöperatie, de gemeente Wageningen en de Woningstichting werken nauw samen bij de verdere uitwerking en realisatie. Al eerder ontvingen ze subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in het kader van de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken.

Brede expertise: techniek, participatie en business case

Royal HaskoningDHV maakt het technisch basisontwerp voor het warmtenet: van de bron via de transportleidingen naar de warmteafgifte in de woningen. Het blijft niet puur bij de techniek, want in de aanloop naar het technisch ontwerp ontwikkelde Royal HaskoningDHV ook de bewonerspropositie. Dat vroeg de nodige expertise op het gebied van participatie; de propositie moest een helder antwoord geven op de belangrijke bewonersvragen, zoals: ‘Wat gaat het kosten?’, ‘Wat is de impact in mijn woning?’ en ‘Hoe groen is straks mijn warmte?’ Daarnaast werd financieel advies gegeven over de business case. Dat bracht bijvoorbeeld in beeld welke additionele financieringsmogelijkheden er waren, naast de subsidie die de gemeente al voor de wijk had ontvangen als proeftuin aardgasvrije wijken.

Integraal pakket

Volgende stap was de keuze van het systeem. Welke bron en welke type warmtenet wordt er gekozen? Daarover werden bewoners wederom geraadpleegd en de feedback heeft Royal HaskoningDHV benut voor het concrete basisontwerp. Eindresultaat is een integraal, samenhangend pakket dat de gemeente Wageningen kan benutten bij de aanbesteding van de feitelijke aanleg van het warmtenet.

De meekoppelkans was aantrekkelijk: dat in de wijk ook de riolering moest worden aangepakt gaf financiële lucht aan de businesscase.

Onze toegevoegde waarde is dat we het gehele project hebben kunnen belichten vanuit het perspectief van de bewoners, de techniek én de (financiële) praktijk. Hierdoor hebben we het project de vervolgstap kunnen laten zetten richting uiteindelijke realisatie.

Joost van der VeldtManaging Consultant Energietransitie bij Royal HaskoningDHV

Het resultaat

Mede dankzij de rol van Royal HaskoningDHV ontstaat een breed gedragen en technisch financieel gezond concept voor het warmtenet dat de Wageningse wijk Benedenbuurt op termijn aardgasvrij maakt.
Neem contact op met onze experts! -

Neem contact opmet onze experts!

Language is changing...