Bestemmingsplan-Plus Soesterberg-Noord

Het bestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte Soesterberg Noord is ingezet om bedrijventerrein Soesterberg Noord, grenzend aan de voormalige vliegbasis Soesterberg, gedeeltelijk te transformeren naar een woongebied. De belangrijkste uitdaging was de inpassing van de invloed, vooral geluid, van een zestal bedrijven op het bedrijventerrein.
Een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet is het omgevingsplan. Op 30 november 2017 heeft de gemeenteraad van Soest het ‘bestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte Soesterberg-Noord’ vastgesteld. Met dit bestemmingsplan in de zin van de Crisis- en herstelwet kan worden geëxperimenteerd met de mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet biedt, om te komen tot een omgevingsplan.Wij hebben, met veel genoegen, samen met de gemeente dit ‘omgevingsplan’ opgesteld. Het eerste doel was om de gedeeltelijke transformatie van het bedrijventerrein Soesterberg Noord naar woningbouw mogelijk te maken. He tweede doel was het inpassen van de invloed van de bedrijven op het bedrijventerrein met het oog op de geplande woningbouw op de aangrenzende voormalige vliegbasis Soesterberg.

De belangrijkste uitdaging was de het inpassen van het geluid van een zestal bedrijven op het bedrijventerrein. Deze uitdaging werd, in de geest van de Omgevingswet, integraal benaderd, binnen een interessant krachtenveld tussen de bedrijven, gemeenten, provincie en het rijk. Het perspectief van de toekomstige Omgevingswet, met handelen in vertrouwen en denken in ontwikkelmogelijkheden (benutten) zonder het loslaten van het beschermen van de bestaande en toekomstige woon- en leefomgeving, heeft fors bijgedragen aan een effectief planproces.

Ten behoeve van een flexibel planologisch kader is de zogenaamde kameleon-bestemming ontwikkeld: twee bepalende bedrijven op het bestaande bedrijventerrein zijn tijdelijk positief bestemd. Dit houdt in dat de bestemming op basis van vastgelegde momenten automatisch verandert (verkleurd) naar de ontwikkelingen in het gebied, zonder dat daarvoor een nieuw ruimtelijk besluit nodig is. Het project is genomineerd voor de Eenvoudig Beter-Trofee, onder meer vanwege de innovatieve aanpak met de kameleonbestemming. De klant is bijzonder tevreden met een inmiddels onherroepelijk plan.

Wilt u meer weten over dit project of eens sparren over onze aanpak? Neem gerust contact op met Rein Bruinsma.
Rein Bruinsma - Senior consultant Sustainability

ReinBruinsma

Senior consultant Sustainability

Language is changing...