Bonaire 2040 - een haalbaar plan om de drinkwatervoorziening te waarborgen

De snelle bevolkingsgroei zet de drinkwatercapaciteit op dit Caribische eiland onder druk. Royal HaskoningDHV werkt sinds 2008 samen met de leverancier van de drinkwatervoorziening. Het nieuwste masterplan is erop gericht om de toekomstige drinkwatervoorziening van het eiland veilig te stellen met het oog op de toenemende vraag.

Project facts

 • Klant
  Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB)
 • Locatie
  Bonaire
 • Uitdaging
  De drinkwaterproductiecapaciteit van het eiland vergroten en tegelijkertijd de prijzen betaalbaar houden.
 • Oplossing
  Een update van het masterplan 2024-2040 met aanbevelingen en een investeringsplan.
 • Datum
  September 2023 – Maart 2024

De uitdaging: De capaciteit verbeteren voor een groeiende bevolking

Bonaire is een populaire toeristische bestemming met een sterke economische groei ten opzichte van andere Caribische landen en gebieden. Deze groei komt voornamelijk uit het toerisme en aanverwante sectoren zoals de bouw. De bevolking van het eiland groeit in lijn met de economie. En er wordt voorspeld dat deze trend zich zal voortzetten.

Het waterschap, Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB), levert elektriciteit, drinkwater en afvalwaterzuivering voor de 24.000 inwoners van het eiland. Om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen, moest WEB capaciteit vrijmaken in het drinkwaterproductie- en distributienetwerk en tegelijkertijd het onderhoud stroomlijnen. WEB is een klein bedrijf en Bonaire is een klein eiland met een beperkte talentcapaciteit. Dit maakt de uitdagingen nog moeilijker te overwinnen.

Onlangs vroeg WEB aan Royal HaskoningDHV om een update te maken van het masterplan voor 2024-2040, met een focus op het vergroten van de drinkwaterproductiecapaciteit van het eiland - terwijl de prijzen betaalbaar blijven - in de komende twee decennia en daarna.

De oplossing: Voortdurend strategisch advies van een internationale partner

WEB werkt sinds 2008 samen met Royal HaskoningDHV als een vertrouwde partner. We hebben met succes projecten uitgevoerd, waaronder masterplanning en hydraulische netwerkberekeningen. We hebben ook engineeringdiensten en bouwondersteuning geleverd voor een nieuwe drinkwaterzuiveringsinstallatie. En hetzelfde geldt voor de ondersteuning van afvalwater.

Als drinkwateradviseurs hebben we ruime internationale ervaring en expertise om WEB te helpen deze problemen op te lossen. Cruciaal in ons advies is ons begrip van de lokale omstandigheden. In de loop der jaren hebben we het project regelmatig de economische, sociale, ruimtelijke en milieuomstandigheden in kaart gebracht die de drinkwatervoorziening beïnvloeden, zowel op het eiland als wereldwijd. Dit heeft WEB geholpen bij het opbouwen van een basisbeeld van wat er nodig is om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden.

Voor de update van het masterplan 2024-2040 interviewden we medewerkers en externe belanghebbenden om de stedelijke en toeristische ontwikkelingen te onderzoeken. Ons team maakte risico- en ontwikkelingsanalyses, waarbij rekening werd gehouden met factoren zoals naleving, klimaat, duurzaamheid en digitalisering. Ons advies omvatte:

 • Strategieën voor vermogensbeheer, digitalisering en cyberbeveiliging
 • Suggesties voor het gebruik van technologie om diensten te verbeteren en prijzen betaalbaar te houden
 • Maatregelen om de nog steeds stijgende vraag te verlichten
 • Richtlijnen voor de aanpak van mogelijke achteruitgang van waterbronnen

Bonaire heeft nu een masterplan met flexibele opties. Het sluit nauw aan bij de visie en strategie van WEB om de drinkwatervoorziening te garanderen en ervoor te zorgen dat de prijzen in de toekomst betaalbaar blijven voor de bewoners.

Rob SchotsmanSenior Consultant & Market and Business Development Water

Het resultaat: Een robuuste en flexibele strategie voor capaciteitsuitbreiding tot 2040

Het masterplan biedt WEB inzicht in de mogelijke strategische keuzes en de gevolgen daarvan. We ontwikkelden een vraagvoorspellingsmodel voor productie en distributie en werkten samen met het bedrijf om een investeringsplan op te stellen op basis van deze scenario's. Dit model biedt de mogelijkheid om verschillende strategische keuzes financieel te vergelijken.

Het masterplan 2024-2040 geeft WEB de basis voor een robuuste en flexibele strategie. Dit zal het eiland helpen om zijn visie en strategie te realiseren om de drinkwatervoorziening tot ver in de toekomst veilig te stellen - en ervoor te zorgen dat de prijzen betaalbaar blijven.

Vraag of opmerking? - Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Language is changing...