Chemelot's stappenplan om watercirculair te worden

Het 800 hectare grote chemie- en materialencomplex Chemelot is hard op weg om duurzaam, watercirculair en klimaatneutraal te worden. Maar om de waterinname verder te verminderen, de afvalwaterzuivering te moderniseren en chemisch afval uit te bannen, moeten 60 afzonderlijke chemische fabrieken op één lijn worden gebracht. Royal HaskoningDHV hielp bij het opstellen van een stappenplan om deze doelen te bereiken.

Project facts

 • Klant
  Brightsite programma Circulair Water voor Chemelot
 • Locatie
  Sittard-Geleen, Limburg, Nederland
 • Datum
  2022
 • Uitdaging
  60 fabrieken op elkaar afstemmen om ervoor te zorgen dat de locatie de duurzaamheidsdoelstellingen voor water haalt
 • Oplossing
  Meerfasig proces dat een routekaart van interventies oplevert om watercirculariteit te bereiken door zowel emissies op water als het gebruik van water te verminderen

Focus op veiligheid, innovatie en duurzaamheid

Chemelot is een bedrijventerrein in de Zuidoost-Nederlandse gemeente Sittard-Geleen, Limburg. De 60 chemische en materiaalfabrieken vormen een unieke gemeenschap die de kijk op de chemische industrie radicaal verandert door zich te richten op groei, innovatie en duurzaamheid.

In 2018 werd het complex uitgeroepen tot een van de meest duurzame chemische sites in Europa, dankzij prestaties op het gebied van energie-uitwisseling en recycling. Maar het heeft ambities om meer te doen.

De uitdaging: een gezamenlijke visie op veilig en duurzaam water

Chemelot wil de veiligste, meest concurrerende en duurzame chemie- en materialensite van West-Europa zijn. In 2050 wil het duurzaam, watercirculair en klimaatneutraal zijn.

Om deze deadline te halen, moet Chemelot ervoor zorgen dat er geen chemisch afval meer overblijft. Het betekent ook een drastische vermindering van de 42 miljoen kubieke meter water die wordt onttrokken aan het Julianakanaal en van de uitstroom van gezuiverd afvalwater naar de naburige Maas.

Voor het nastreven van deze doelen had Chemelot al een sterke focus op samenwerking en gemeenschap. Dit nieuwe programma vroeg om afstemming van 60 individuele fabrieken, processen en facilitaire organisaties rond een gemeenschappelijke set doelen.

Om het projectteam te versterken, deed Chemelot een beroep op Royal HaskoningDHV. Naast meer dan 140 jaar deskundigheid op het gebied van watertechniek en een bewezen staat van dienst op het gebied van afvalwaterbehandeling, konden we een beroep doen op onze uitgebreide kennis van de locatie, dankzij onze langdurige samenwerking bij het onderhoud en de verbetering van de industriële riolering.

De oplossing: een gefaseerde aanpak van waterbehandeling en -gebruik

Er werd een team van vakspecialisten samengesteld, waaronder senior procesingenieurs op het gebied van industriële afvalwaterbehandeling, gedemineraliseerd water en industriële koeling - en een speciale deskundige op het gebied van projectmanagement. Samen ontwikkelden ze, in nauwe samenwerking met de teamleden van de klant, een stappenplan voor de hele Chemelot site.

Eerst voerde het gezamenlijke team feitenonderzoeken en interviews uit met de grootste watergebruikers van het complex, om hun processen te begrijpen en gezamenlijke doelstellingen vast te stellen. Het team analyseerde ook gegevens van de locatie en maakte Sankey-diagrammen om belanghebbenden te helpen de waterbalans te visualiseren en mogelijke chemische verontreinigingen op te sporen.

Vervolgens onderzochten we in een workshop met het hele team de knelpunten en kansen, voordat we 15 verkennende studies uitvoerden met een shortlist van mogelijke oplossingen.

Samen werkten de teams vervolgens aan het verkennen van de belangrijkste thema's: het verminderen van de waterinname, het elimineren van de resterende lozing van vaste stoffen en microplastics - met speciale aandacht voor zeer zorgwekkende stoffen - en het verminderen van de belasting van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Naast de technische aspecten werd een waterbewust programma toegevoegd aan de routekaart om de gebruikers van de locatie te betrekken bij hun rol in duurzaamheid.

’De beschikbaarheid van een breed scala aan expertise maakte het waardevol om voor dit project samen te werken met RHDHV, omdat een locatie als Chemelot ook te maken heeft met een breed scala aan watervraagstukken.

Lianne van OordProgramma Manager Procesinnovatie bij Brightsite

Het resultaat: een duurzame, watercirculaire, klimaatneutrale chemiesite

Chemelot heeft nu een duidelijke routekaart naar watercirculariteit. De volgende fase is het bestuderen en testen van de gekozen oplossingen; de eerste pilotresultaten worden verwacht in 2027.

Door gebruik te maken van onze ervaring en expertise op het gebied van duurzaamheid en waterbestendigheid en dit te combineren met de kennis van het Chemelot team, kunnen zij vol vertrouwen de duurzaamheidsdoelstellingen behalen. Het resultaat is dat het complex de bedrijfscontinuïteit kan waarborgen en zijn license to operate veilig kan stellen, terwijl het ook een verbeterde sociale en ecologische waarde levert.

Lees hier nog meer over dit project: Brightsite - Roadmap Circular Water: met een gezamenlijk stappenplan naar ‘zero emission en water intake’ op Chemelot

Vraag of opmerking? - Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Language is changing...