De Caai in Eindhoven wordt duurzaam stadsgebied

Royal HaskoningDHV is over de volle breedte verantwoordelijk voor het leggen van de complete toekomstbestendige civieltechnische basis voor de levendige nieuwe woonomgeving van De Caai. We vertaalden abstracte ambities in concrete oplossingen en zochten steeds de samenwerking.
De Caai stadsontwikkeling

Project facts

 • Klant
  BPD Ontwikkeling
 • Locatie
  Eindhoven
 • Uitdaging
  Om deze toekomstvisie ook daadwerkelijk te kunnen realiseren dienen er enkele stappen gezet te worden. Royal HaskoningDHV is gevraagd om mee te denken over de begeleiding van dit proces.
 • Oplossing
  Komen tot een bruisende woon- en werk milieu op het voormalige Campinaterrein door de inzet van een multidisciplinair team en de inzet van digitale hulpmiddelen. Dit team ondersteunt de ontwikkeling met alle civieltechnische werkzaamheden.
 • Datum
  Januari 2018 t/m heden

De uitdaging: van Campina naar De Caai

‘De Caai’ is het 3,5 hectare grote terrein van de voormalige ‘melkinrichting Campina’ aan de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven. Het ondergaat de komende jaren een transformatie naar een duurzaam stadsgebied met 700 woningen en bijna 18.000 m2 commerciële voorzieningen. Wonen, werken en recreëren komen er samen; hoog- en laagbouw worden geïntegreerd met de karakteristieke historische gebouwen, waarmee gemeentelijke monumenten en industrieel erfgoed worden behouden. Zo behoudt BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling de historische betekenis van het terrein: het authentieke DNA van de coöperatie in het moderne jasje van een community. Royal HaskoningDHV was en is over de volle breedte verantwoordelijk voor het realiseren van de complete toekomstbestendige civieltechnische basis voor deze levendige nieuwe woonomgeving.

Foto Lucien van der Hulst

Het is gewoon gaaf om je kennis zo breed te kunnen inzetten voor de transformatie van zo’n iconisch gebied naar een waardevolle woonomgeving en daarmee bij te dragen aan grote maatschappelijke uitdagingen.

Lucien van der HulstProjectmanager Regionale en Stedelijke Ontwikkeling

De oplossing: integrale aanpak, brede blik

De ondersteuning door het multidisciplinaire team van Royal HaskoningDHV varieerde van het technisch ontwerp voor de onder- en bovengrondse infrastructuur tot het rioolontwerp, en van het uitwerken van het landschapsplan tot het bodemonderzoek en het mobiliteitsplan. Royal HaskoningDHV was lid van het ontwerpteam dat oplossingen ontwikkelde voor duurzame energie-opwekking, zoals warmte- en koude opslag in de bodem en het aangrenzende Eindhovens kanaal. We vertaalden abstracte ambities in concrete oplossingen, bijvoorbeeld samen met de landschapsarchitect: het watersysteem is zo ingericht dat  de beplanting op het terrein niets tekortkomt. Zo zochten we steeds de samenwerking met de andere betrokken partijen, voor een optimale transformatie. Bovendien ontwikkelde Royal HaskoningDHV een 4D-model voor de ruimtelijke ontwikkeling dat kansen en knelpunten snel en aansprekend in beeld brengt: 3D plus de factor tijd. Dat creëert draagvlak voor gekozen oplossingen: in  ontwerp, voorbereiding én uitvoering.

De Caai hoogbouw
De Caai kanaal

Het resultaat: in vele opzichten waardevolle woonomgeving

We creëren een waardevolle leefomgeving die helpt het woningtekort terug te dringen, met een flink aandeel betaalbare koopwoningen en huurwoningen. Duurzaamheid krijgt onder meer aandacht via het herontwikkelen van vijf bestaande gebouwen, waarmee erfgoed blijft behouden. De Caai wordt een levendige nieuwe stadswijk waar actuele thema's als klimaatadaptatie en energietransitie integraal onderdeel van de ontwikkeling zijn. Het gebied is vrijwel autovrij, met meer groen, inclusief waterberging. Veel van de groene ruimte is straks eigendom van woningeigenaren. Binnen vier jaar na het onherroepelijke bestemmingsplan worden de eerste woningen opgeleverd. De eerste van twee woontorens wordt eind 2024 opgeleverd. De bouw van de tweede fase is gestart, met nog eens twee woontorens, een vijfde is nog in ontwikkeling.

We zijn enorm trots op De Caai

De toegevoegde waarde van Royal HaskoningDHV  zit in hun integrale civieltechnische expertise, maar zeker ook in hun continue drive de samenwerking op te zoeken voor het beste resultaat.

Martijn KnappSenior Ontwikkelaar BPD
Foto Martijn Knapp
Ook een gezonde leefomgeving creëren? - Onze adviseurs helpen u graag op weg.

Ook een gezonde leefomgeving creëren?

Onze adviseurs helpen u graag op weg.

Op weg naar een gezonde leefomgeving

Ook aan de slag met de woningbouwopgave en tegelijkertijd uw stad of regio leefbaarder, duurzamer en beter bereikbaar maken? 
Lees verder
Graphic Gezonde leefomgeving

Ook bouwen aan de stedelijke netwerken van morgen? 

Bekijk onze vacatures en draag bij aan de steden van de toekomst. 
 
Mensen werken samen
Language is changing...