De mobiliteitstransitie versnellen door innovatief verkeersmanagement

Wat betekenen de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in Nederland voor de manier waarop het verkeer wordt geregeld? In opdracht van Team Innovatie & Ontwikkeling van SmartwayZ.NL* ontwikkelden wij de Roadmap Innovatief Verkeersmanagement.
De mobiliteitstransitie versnellen door innovatief verkeersmanagement

Project facts

 • Klant
  SmartwayZ.NL, Team Innovatie & Ontwikkeling
 • Locatie
  Zuid-Nederland (Automotive Campus Helmond)
 • Datum
  Q1 2022 – Q1 2024
 • Uitdaging
  De ontwikkelingen rondom verkeersmanagement in de komende 5 - 15 jaar in kaart brengen, tegen de achtergrond van de mobiliteitstransitie.
 • Oplossing
  Een breed gedragen Roadmap Innovatief Verkeersmanagement en een praktische Ontwikkelagenda.

Spilfunctie in de mobiliteitstransitie

Nederland werkt aan de overgang naar duurzame mobiliteit. Deze mobiliteitstransitie wordt gedreven door diverse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Zo wordt het drukker op de weg, gaan steeds meer mensen in steden wonen, groeit de bevolking en neemt de vergrijzing toe. Daarnaast liggen er stevige maatschappelijke opgaven op het gebied van Brede Welvaart en klimaatverandering.

Ook de technologie is volop in ontwikkeling: digitalisering, elektrificatie, connectiviteit, automatisering en Artificiële Intelligentie (AI). Deelmobiliteit is in opkomst, net als nieuwe mobiliteitsdiensten, en de mix van verkeersdeelnemers en vervoerswijzen verandert. Met andere woorden: het speelveld van mobiliteit verbreedt zich, met een grotere rol voor private partijen.

Verkeersmanagement - het doelbewust beïnvloeden van weggebruik, om het verkeer zo efficiënt, prettig en veilig mogelijk te laten doorstromen op basis van beleidsdoelen - heeft een spilfunctie in de mobiliteitstransitie. Hoe kan verkeersmanagement zo goed mogelijk bijdragen aan veilige, schone, stille, gezonde en inclusieve mobiliteit en een robuust, betrouwbaar en toekomstvast mobiliteitssysteem?

Roadmap Innovatief Verkeersmanagement

Routekaart en praktische ontwikkelagenda

Om die vraag te beantwoorden hebben we in opdracht van Team Innovatie & Ontwikkeling van SmartwayZ.NL de Roadmap Innovatief Verkeersmanagement opgesteld. Deze Roadmap brengt de ontwikkelingen richting 2030, met een doorkijk naar 2040, overzichtelijk in kaart. Diverse ‘ontwikkellijnen’ vormen hierin de leidraad, zoals beïnvloeding van routekeuze en snelheden; intelligente toegang tot binnensteden en gebieden; monitoring van alle wegen en modaliteiten; en geautomatiseerde en verbonden voertuigen (CCAM/CAV). Ook geeft de roadmap weer welke stappen moeten worden gezet op technisch, beleidsmatig en organisatorisch vlak.

De roadmap is gebaseerd op eigen kennis en literatuuronderzoek, input van de verschillende wegbeheerders binnen SmartwayZ.NL en een brede, landelijke selectie van experts, kennisinstellingen, overheden en marktpartijen.

Vervolgens hebben we op basis van de roadmap de praktische Ontwikkelagenda Innovatief Verkeersmanagement opgesteld. Hierin staat uitgewerkt welke stappen wanneer moeten worden genomen, en door wie.

De uitdaging zit in het onder de aandacht brengen van innovatief verkeersmanagement als informatie- en sturingsmiddel in de mobiliteitstransitie en de juiste acties met elkaar in gang zetten. Deze roadmap en ontwikkelagenda helpen daarbij.

Etienne WiemeProjectleider SmartwayZ.NL,Team Innovatie & Ontwikkeling

Samen verder

De breed gedragen Roadmap Innovatief Verkeersmanagement geeft inzicht in de ontwikkelingen in de komende vijf tot vijftien jaar en laat zien welke acties nodig zijn voor optimaal innovatief verkeersmanagement. De Ontwikkelagenda werkt die acties uit in concrete stappen in de juiste volgorde. Beide zorgen ervoor dat positieve ontwikkelingen door middel van innovatief verkeermanagement kunnen worden versneld.

Van de Ontwikkelagenda Innovatief Verkeersmanagement hebben we een grafische uitwerking gemaakt om te delen met wegbeheerders buiten SmartwayZ.NL, om samenwerking en de dialoog te bevorderen en zo samen verder te komen op het vlak van innovatief verkeersmanagement.

* SmartwayZ.NL is een innovatief mobiliteitsprogramma in Zuid-Nederland, opgezet vanuit een publiek-private samenwerking, gericht op goede bereikbaarheid van de regio en de ontwikkeling van een toekomstvast mobiliteitssysteem door innovatie.

Peter Morsink

Innovatief verkeersmanagement helpt om de capaciteit van het wegennet effectief te benutten, de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze steden te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Peter MorsinkLeading Professional Smart Mobility and Road Safety
Aan de slag voor duurzame mobiliteit? - Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Aan de slag voor duurzame mobiliteit?

Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Mobiliteitstransitie: samen aan de slag voor duurzame mobiliteit

De overgang naar duurzame mobiliteit vraagt om een nieuwe verdeling van de ruimte over voetgangers, fietsers, ov en auto’s. Samen met u en andere stakeholders werken wij aan een mobiliteitssysteem dat in balans is. Zo creëren we samen een veilige, bereikbare en leefbare omgeving.

Mobiliteitstransitie
Language is changing...