Een gezonde leefomgeving met de Omgevingswet

Een gezonde leefomgeving met de Omgevingswet l Royal HaskoningDHV

Gezondheid in de Omgevingswet

Gezondheid is een belangrijk aspect van integraal omgevingsbeleid. Om die reden is gezondheid, naast veiligheid, expliciet in de Omgevingswet vastgelegd. Het gaat daarbij over het nadrukkelijk en op een slimme manier rekening houden met gezondheid bij de inrichting van de leefomgeving. Voor initiatiefnemers, ambtenaren, bestuurders en inwoners betekent het een andere manier van werken, met het accent op een integrale benadering waarbij op gezondheid wordt gestuurd aan de voorkant van het proces. Het is echter moeilijk te bepalen of een wijk of buurt gezond is.
Een gezonde leefomgeving met de Omgevingswet l Royal HaskoningDHV
Foto: Gezondheidswijzer

Invloed omgevingsfactoren op gezondheid

In samenwerking met de Gelderse GGD-en hebben wij onderzocht op basis van welke criteria gezondheid in de fysieke leefomgeving concreet kan worden gemaakt. Daarbij is ingegaan op welke omgevingsfactoren invloed hebben op de gezondheid. Er is onderscheid gemaakt in twee richtingen: gezondheid bevorderen en gezondheid beschermen. Er zijn open toegankelijke bronnen bij gezocht en gemaakt om deze aspecten te kunnen beoordelen.

Gelderse gezondheidswijzer

Het product dat wij hebben geleverd is de Gelderse Gezondheidswijzer. Dit instrument geeft een snel, handig en bruikbaar overzicht over gezondheidsaspecten in de leefomgeving voor buurten. Iedereen kan dit instrument gebruiken om een beeld te krijgen van gezondheid en een discussie te starten over welke omgevingsaspecten in de buurt of wijk verbeterd kunnen worden.

Gezondheid in de omgevingsvisie en omgevingsplan

Onze kennis van gezondheid als onderdeel van integraal omgevingsbeleid zetten wij optimaal in bij de implementatie van de Omgevingswet. Dit doen wij bijvoorbeeld voor bij de Omgevingsvisie voor gemeente Nuenen, waarbij gezondheid de verbindende factor is. Gezondheid wordt (juridisch) geborgd in het omgevingsplan. Voor de Pilot Radboud/campus Heijendaal hebben wij geadviseerd hoe gezondheidsaspecten een plek kunnen krijgen in het omgevingsplan.
Mark Groen - Strategisch consultant

MarkGroen

Strategisch consultant

Language is changing...