Een toekomstbestendige waterhuishouding door Waterschap De Dommel

Waterschap De Dommel gaat aan de slag met kansen vanuit data en technologie.
Case-study-Richard-Een-toekomstbestendige-waterhuishouding-door-Waterschap-De-Dommel-H

Waterschap De Dommel werkt samen met andere organisaties in Midden-Brabant aan een toekomstbestendige leefomgeving. Een leefomgeving waarin mensen graag wonen, werken en recreëren met goede condities voor ondernemers. Daarbij draagt Waterschap de Dommel de verantwoordelijkheid voor een toekomstbestendige waterhuishouding. Er zijn drie concrete doelstellingen opgesteld die uiterlijk in 2050 gerealiseerd worden:

 1. Droge voeten
 2. Schoon water
 3. Voldoende water

In het realiseren van deze doelen ziet Waterschap De Dommel kansen met data en technologie. Om deze kansen te benutten, is er een meerjarig Data Science partnerschap gesloten met adviesbureaus Pipple en Royal HaskoningDHV. Op deze manier krijgt Waterschap De Dommel specialistisch advies over de mogelijkheden op het gebied van data, kunnen ze zien wat de toegevoegde waarde is van datagedreven oplossingen, de mogelijkheden ervaren en relevante oplossingen structureel laten implementeren.

Project facts

 • Klant
  Waterschap De Dommel
 • Locatie
  Nederland
 • Uitdaging
  Toekomstbestendige waterhuishouding creëren met behulp van data en technologie
 • Oplossing
  Drie datagedreven oplossingen die bijdragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van Waterschap De Dommel

Verkennen en prioriteren

Samen hebben we de ambities en doelstellingen stapsgewijs omgezet naar concrete en relevante datagedreven oplossingen. Om deze oplossingen te prioriteren, hebben we gebruik gemaakt van een prioriteitmatrix. In deze matrix worden alle mogelijke oplossingen gerangschikt op:

 1. Business waarde: in hoeverre een datagedreven oplossing, naar verwachting, bijdraagt aan de doelstellingen van een organisatie. In dit geval droge voeten, schoon water en voldoende water.
 2. Haalbaarheid: organisatorische en technische aspecten, zoals databeschikbaarheid, datakwaliteit en mogelijkheden binnen de huidige technische infrastructuur.

De eerste fase ‘Verkennen en prioriteren’ richt zich op het identificeren van de datagedreven oplossingen die naar verwachting op korte termijn de meeste toegevoegde waarde opleveren en het meest haalbaar lijken.

Ontwerpen en implementeren

De aanpak

Een multidisciplinair team, bestaand uit een Analytics Translator, Data Scientist en Data Engineer aangevuld met verschillende domeinexperts, proces- en data-eigenaren, heeft de geprioriteerde oplossingen verder uitgewerkt via een ontwerp richting een Proof of Concept en daadwerkelijk geïmplementeerde oplossing.

Drie gerealiseerde datagedreven oplossingen

De impact

Dashboard Zwemwater
Het dashboard maakt het voor verantwoordelijke medewerkers dagelijks mogelijk om te bepalen in hoeverre zwemwater voldoet aan de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Het interactieve en intuïtieve dashboard geeft signalen bij normoverschrijdingen of bij het ontbreken van testresultaten. Dit gebeurt door testresultaten te combineren met wettelijke normen en een monitoringsplanning.

Frans Lüers – adviseur watersysteem: “Het automatiseren van verschillende datastromen leidt tot tijdbesparing en het sturingsdashboard tot inzichtelijke informatie.”

Voorspellingen waterkwaliteit
Een andere datagedreven oplossing biedt de mogelijkheid om voorspellingen van de waterkwaliteit te genereren op basis van verschillende beïnvloedende factoren, zoals de concentratie E. coli. Inzicht in het verwachte risico afkomstig van deze oplossing was de doorslaggevende factor in het besluit het zwemevenement ‘Swim to fight cancer 2021’ te verplaatsen. Omstandigheden rondom de zwemlocatie, zoals zware regenval en lozingen vanuit een rioolbassintank, leiden tot het inzicht dat in minder dan 10% van vergelijkbare situaties wordt voldaan de gestelde norm.

Henk Tamerus – adviseur waterkwaliteit: “Met de ontwikkelde datagedreven oplossingen kan ik interne en externe partners helder en overtuigend adviseren en besluiten onderbouwen.”

Dashboard Zuurstofwaardes
Daarnaast hebben we een oplossing ontwikkeld die ondersteuning biedt bij het op orde brengen en houden van data afkomstig van zuurstofsensoren. Een interactief en intuïtief dashboard toont afwijkende zuurstofwaardes en laat achterliggende oorzaken zien. Met het dashboard ontstaat een meer compleet beeld van mogelijke afwijkingen in zuurstofwaardes. Daarnaast biedt het een accurater beeld, doordat afwijkingen niet alleen gebaseerd worden op basis van historische zuurstofwaardes, maar ook op basis van Machine Learning algoritmes waarin de belangrijkste beïnvloedende factoren zijn verwerkt om afwijkende zuurstofwaardes te bepalen.

Rick Kuijten – adviseur Informatievoorziening: “Tijdens het ontwikkelproces hebben het dashboard en de algoritmes hun toevoegde waarde al ruim bewezen!”

Richard Kamst - Senior business consultant

RichardKamst

Senior business consultant

Language is changing...