Elektrisch rijden stimuleren in Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft de ambitie om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Schoner vervoer moet daar een belangrijke bijdrage aan leveren.
Elektrisch-rijden-stimuleren-in-Rotterdam
Voor de gemeente Rotterdam is gekozen voor “zero emission”, met voorlopig het “elektrisch, tenzij” principe. De gemeente heeft Royal HaskoningDHV gevraagd om te helpen bij het versnellen van deze transitie, specifiek in relatie tot twee projecten: elektrisch taxivervoer en de duurzame zelfbouwwijk Leonidas waar bewoners lokaal opgewekte stroom willen benutten. Energietransitie in de praktijk dus.

Het betrekken, informeren en meekrijgen van taxibedrijven en bewoners vraagt om een open, pro-actieve aanpak en analyse. De gemeente heeft zelf al veel ervaring en expertise in huis, maar zocht naar een frisse, nieuwe blik. Ze wilden graag met iemand samenwerken die op enthousiaste wijze kan ondersteunen in het transitieproces dat meer dan alleen technische uitdagingen en onbekendheden bevat. Juist ook de sociale, financieel-juridische en publiek-private kanten zijn belangrijk.

Begeleiding en advies

In het project zoekt Royal HaskoningDHV in nauw overleg met de ambtelijke organisatie naar de balans tussen het bestaande beleid en de snelle ontwikkelingen in de praktijk die het beleid soms weten in te halen. We reiken diverse instrumenten aan en geven advies over de mogelijke rollen die de gemeente kent. Tegelijkertijd organiseren we het participatieproces, werken we aan de juiste randvoorwaarden zoals snelladers, marktkennis, infrastructuur en bestuurlijk draagvlak. We sturen tussentijds bij op basis van nieuwe inzichten en voorbeelden van elders.

Het resultaat

Stap voor stap werken we aan de toename van het aantal elektrische auto’s en de koppeling met duurzame energie. Het versnellen en faciliteren van deze marktontwikkeling vraagt meer van de gemeente dan gedacht: de juiste randvoorwaarden creëren, een gelijk speelveld behouden en op de hoogte blijven van ontwikkelingen, politiek draagvlak en tegelijkertijd ook daadkracht en flexibiliteit tonen.
Aan de slag met  de energietransitie? - Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Aan de slag met de energietransitie?

Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Language is changing...