Energietransitie - waterstof voor 20 bussen in Groningen en Drenthe

De provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen zetten in op zero emissie van het busvervoer vanaf 2030. In dat kader is het voornemen in het gebied vanaf 2020 ook 20 waterstofbussen te laten rijden. Royal HaskoningDHV begeleidt de innovatieve aanbesteding voor de levering van de waterstof.
Energietransitie-Waterstof-voor-20-bussen-in-Groningen-en-Drenthe

Waar gaat het om

Het OV-bureau Groningen Drenthe is de opdrachtgever voor het OV in beide provincies en de gemeente Groningen. De nieuwe concessie voor het openbaar busvervoer in het gebied, toegekend aan Qbuzz, houdt in dat het gehele stadsvervoer elektrisch wordt, evenals een deel van het streekvervoer.

Daarnaast worden vanaf 2020 ook 20 waterstofbussen ingezet, naast de twee huidige waterstofbussen. Een waterstofbus heeft een grotere actieradius dan een elektrische bus en kan in 20 minuten volgetankt worden – een stuk sneller dan elektrische bussen volledig geladen kunnen worden. Die grotere flexibiliteit is met name in het streekvervoer een belangrijk voordeel. Het OV-bureau Groningen Drenthe besteedt de levering van waterstof aan.

Royal HaskoningDHV heeft eerder voor het OV-bureau een pilot begeleid met twee bussen en een tankstation in Delfzijl. Doel was om in de praktijk de inzet van waterstofbussen te demonstreren en de impact van die verandering voor reizigers en chauffeurs te onderzoeken.

Mede op basis van deze ervaringen wordt het aantal waterstofbussen nu flink uitgebreid.

Onze inbreng

Royal HaskoningDHV begeleidt de innovatieve aanbesteding voor de levering van de waterstof, inclusief buffering en het bouwen en beheren van een tankstation bij de busremise in de stad Groningen.Anders dan bij dieselolie, waar oliemaatschappijen de hele keten van productie tot pomp verzorgen, is er bij waterstof nog geen sprake van zulke aanbieders. Daarom zullen naar verwachting consortia inschrijven die samen voor een complete keten kunnen zorgen.

Omdat het zo’n nieuw concept voor duurzaam openbaar vervoer betreft, waarin lang niet alles is uitgekristalliseerd, is gekozen voor een aanbestedingsprocedure die ruimte biedt voor onderhandeling over de prijs-kwaliteitverhouding van de aanbieding. Royal HaskoningDHV coördineert deze onderhandelingen.

Marc Jager, Director of Strategy Noord Nederland bij Royal HaskoningDHV: ’Met onze inbreng, gebaseerd op het samenspel van strategie, innovatieve technologie en implementatiekracht, completeren we de keten en leveren we samen met de andere betrokkenen een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in Groningen en Drenthe. Zo geven we inhoud aan ons motto: ‘enhancing society together’’

Erwin Stoker van OV-bureau Groningen Drenthe: ‘De provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen vinden het belangrijk dat reizigers zich naast snel, prettig en gemakkelijk, ook zo duurzaam mogelijk kunnen verplaatsen. Zeker in het streekvervoer is waterstof dan een mogelijke route die aansluit bij de ambities van de noordelijke provincies.’

Het resultaat

20 bussen in Groningen en Drenthe rijden vanaf 2020 op waterstof, waarvoor Royal HaskoningDHV de aanbesteding heeft begeleid.
Aan de slag met de energietransitie?  - Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Aan de slag met de energietransitie?

Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Language is changing...