Gebiedsontwikkeling Woongebied Wilgenrijk (Maassluis)

Royal HaskoningDHV levert sinds het begin van de gebiedsontwikkeling (2001) de juridisch/strategische begeleiding voor de ontwikkeling en realisatie van Woongebied Wilgenrijk.
Gebiedsontwikkeling Wilgenrijk

                                                                                                                                                                                                            Picture by Wilgenrijk BV

Project facts

 • Klant
  Wilgenrijk BV
 • Locatie
  Dijkpolder, Maassluis.
 • Uitdaging
  Wilgenrijk B.V. ontwikkelt en realiseert in Wilgenrijk, een hoog kwalitatieve woningbouwlocatie met 1750 woningen, voorzieningen, infrastructuur en een recreatieve parkwal
 • Datum
  2001-heden
 • Oplossing
  Lid kernteam, legal councel, strategisch juridische advisering PPS, allianties, grondaan- en verkopen, contracteren openbare ruimte, aanbesteden, bestemmingsplan en kostenverhaal

Schoonheid en kracht van Holland

Royal HaskoningDHV levert sinds het begin van de gebiedsontwikkeling (2001) de juridisch/strategische begeleiding voor de ontwikkeling en realisatie van Woongebied Wilgenrijk. Wilgenrijk is een nieuw woongebied tussen Rotterdam en Den Haag, dicht bij Maassluis, Maasland en natuurgebied Midden-Delfland. Wilgenrijk is schoonheid en kracht van Holland in zijn meest pure vorm. Het gebied is groen, waterrijk en landelijk. Met een rust die zeldzaam is in de Randstad. Lanen, straten en pleinen gaan aangenaam op in de boomrijke, groene omgeving. Wie hier woont, kiest voor een kalme, ontspannen manier van leven in een geriefelijke omgeving. Iedere buurt kent zijn eigen, kleinschalige, intieme sfeer, met aandacht voor kwaliteit en stijl. Het voelt alsof het er al jaren is, door volwassen groen en zorgvuldige keuzes bij de inrichting van buitenruimte.

Inzet Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV levert al sinds het begin van de gebiedsontwikkeling (2001) de juridisch/strategische begeleiding voor de ontwikkeling en realisatie van Woongebied Wilgenrijk. Ondersteuning wordt geleverd in de vorm van lid strategisch kernteam, legal councel, strategisch juridische advisering o.a. op gebied van PPS, allianties, grondaan- en verkopen, contracteren openbare ruimte, aanbesteden (waaronder Best Value aanbestedingen), bestemmingsplan en kostenverhaal.

Succesvolle ontwikkeling

In 2010 is tussen Wilgenrijk en de gemeente een eerste overeenkomst gesloten over de ontwikkeling van Woongebied Wilgenrijk. In 2013 werd de realisatieovereenkomst gesloten en is het eerste bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Sedertdien is de realisatie van deelplannen gestart, zijn grote delen van de hoofdinfrastructuur succesvol aanbesteed en gerealiseerd en is er sprake van succesvolle verkoop van huizen binnen Woongebied Wilgenrijk, alsmede overdracht van openbare ruimte aan de gemeente Maassluis. Inmiddels is ook het tweede bestemmingsplan onherroepelijk geworden en kan Wilgenrijk het volledige Masterplan realiseren.

De jarenlange inzet van Royal HaskoningDHV voor de gebiedsontwikkeling wordt door opdrachtgever met een 8,5 gewaardeerd.

Peer de Rooij, directeur ontwikkeling & organisatie Wilgenrijk: “Royal HaskoningDHV is vanaf het eerste begin van de gebiedsontwikkeling een betrokken en deskundig adviseur voor Wilgenrijk. Het vormgeven van een strategisch Kernteam met verschillende expertises en langdurige inzet van de betrokkenen, is een goede keuze van ons geweest”.

Els Le Large, strategisch legal consultant: “Door als juridisch adviseur deel uit te maken van het strategisch kernteam van Wilgenrijk, kan ik van optimale waarde voor Wilgenrijk zijn. Zowel als het gaat om het vormgeven van samenwerkingsafspraken met deelplanontwikkelaars en de gemeente, het opstellen van contracten, het voorbereiden en begeleiden van aanbestedingen en het meedenken over de strategie”.

Door de experts op het gebied van planeconomie, juridisch, vastgoed- en gebiedsontwikkeling intensief met elkaar te laten samenwerken, komen we tot een kwalitatieve ontwikkeling van ons woongebied.

Peer de RooijDirecteur Ontwikkeling & Organisatie Wilgenrijk

Het is geweldig om zo lang betrokken te zijn bij een mooie gebiedsontwikkeling zoals Woongebied Wilgenrijk en vanaf het prille begin mee te helpen om tot realisatie van het Masterplan te komen!

Els Le LargeStrategisch Legal Consultant
Evelien Braad - Associate Director Legal Consultants

EvelienBraad

Associate Director Legal Consultants

Language is changing...