Gigawatt electrolyser emissie vrije waterstof voor de Nederlandse industrie

Emissievrije of “groene” waterstof speelt een belangrijke rol in het verduurzamen en de elektrificatie van de Nederlandse industrie. Om de transitie binnen de industrie in beweging te zetten heeft het ISPT (Institute for Sustainable Process Technologie) het Hydrohub Innovation Program opgezet met als doel de uitdagingen die hierbij komen kijken inzichtelijk te maken en aan te pakken.
Gigawatt Electrolyser
Eén van de uitdagingen is het op grote schaal opwekken van groene waterstof, in een hoeveelheid die genoeg is voor de vraag van de industrie. Groene waterstof wordt opgewekt door middel van een electrolyser, die gevoed wordt door wind en/of zonne-energie. De verschillende technologieën die een rol spelen bij de opwekking zijn bekend, maar de schaal is nieuw. Dit brengt vraagstukken mee over de ruimtelijke inpassing van een Gigawat electrolyser met name over de technologische en ontwerpkeuze.

Nederland heeft vijf grote industriële clusters: Chemelot, North Sea Port, Noordzeekanaal, Rotterdamse Haven, Groningen Seaport. De geografische ruimte van Nederland is schaars en de regio’s plannen ver vooruit hoe zij de beschikbare ruimte wensen te gebruiken. Om de ruimtelijke inpassing in kaart te brengen, heeft HaskoningDHV voor alkaline en PEM elektrolysers een plotplan gemaakt gebaseerd op de inzichten van verschillende partijen over ontwikkelingen van componenten en technologieën.

Met behulp van het plotplan kunnen de regio’s beter inschatten hoe een GW electrolyser zal passen in hun ruimtelijke plannen. Dit project heeft tegelijkertijd duidelijk gemaakt welke innovaties nog nodig zijn om de nodige schaalvergroting te realiseren. Het is de start van het proces om tot een optimaal design te komen.
Neem contact op met onze experts! -

Neem contact opmet onze experts!

Language is changing...