HOV/R-Net in stedelijk netwerk Leiden - Katwijk

Royal HaskoningDHV gaf de separate busbaan van Leiden naar Katwijk vorm, ingepast in het stedelijk netwerk, met mobiliteitshub bij de nieuwe wijk Valkenhorst. Het stimuleert het OV-gebruik en creëert een gezonde en veilige leefomgeving.

Project facts

 • Klant
  Provincie Zuid-Holland
 • Locatie
  HOV Leiden-Katwijk
 • Datum
  2019-2026
 • Uitdaging
  Visie op stedelijk netwerk rond HOV-verbinding Leiden - Katwijk
 • Oplossing
  Separate busbaan met knooppunt, afgestemd op woningbouwplannen en passend in de visie op het stedelijk netwerk

De ontwikkeling van de verbinding

Tussen Leiden en Katwijk ligt het toekomstige woongebied Valkenhorst, met circa 5.000 woningen op het voormalige vliegveld Valkenburg. De HOV-buscorridor Leiden Centraal Katwijk - Noordwijk is één van de corridors voor hoogwaardig openbaar vervoer in de Randstad (R-Net), die ook deze nieuwe wijk ontsluit. Royal HaskoningDHV kreeg de opdracht van de provincie Zuid-Holland om de busbaan van Leiden naar Katwijk vorm te geven.

Bij deze integrale opdracht ging het niet alleen om het procesmanagement, de technische uitwerking en specifieke ontwerpcapaciteit, maar ook om het ontwikkelen van een visie op het stedelijk netwerk, met de landschappelijke en verkeerskundige inpassing van de nieuwe busbaan en de nieuwe woonwijk. Verbonden met drie OV-haltes, waarvan één in de vorm van een mobiliteitshub als knooppunt. Met als uiteindelijk doel om een gezonde leefomgeving te creëren.

Separate busbaan, afgestemd op woningbouwplannen

Tussen Leiden en Katwijk komt een separate busbaan. Royal HaskoningDHV stelde samen met de landschapsarchitect een gebiedsvisie en een inrichtingsplan op, om te zorgen voor een goede inpassing van de busbaan met haltes in de veranderende omgeving. Met onderzoekend ontwerpen als aanpak bepaalden we wat het beste tracé was en hoe dat verkeerskundig kon worden ingericht, ook met het oog op de veiligheid van voetgangers en fietsers.

De OV-halte Valkenhorst wordt een verblijfs- en overstapgebied, ingepast in het plein dat daar is gepland. Binnen de opdracht is ook gezocht naar koppelkansen voor duurzaamheid, klimaatbestendigheid, natuurwaarden en fietsroutes. Ook is aansluiting gezocht bij aangrenzende landschappelijke en ruimtelijke deelplannen.

Betere verbinding en aantrekkelijker wonen zorgen voor gezonde leefomgeving

Om de aantrekkelijkheid van het nieuwe woongebied te vergroten, worden de hub en de andere haltes langs de busbaan ontwikkeld. Dat faciliteert en stimuleert de bewoners te faciliteren en te stimuleren om gebruik te maken van het HOV.

De separate busbaan maakt de verbinding sneller en veiliger, doordat verschillende verkeersvormen elkaar minder kruisen. Daarom komen er ook twee nieuwe ongelijkvloerse kruisingen: een viaduct en een fietstunnel. Ook verbetert zo de doorstroming op de drukke provinciale weg, de N206. De snellere verbinding is ook positief voor de gemeente Katwijk, die ondanks 67.000 inwoners geen eigen NS-station heeft.

Royal HaskoningDHV werkt mee aan het definitief ontwerp en blijft betrokken tot de oplevering, naar verwachting eind 2025 of begin 2026. Afgesproken is dat de bus rijdt voordat de eerste woningen van Valkenhorst worden opgeleverd.

Ook een gezonde leefomgeving creëren? - Onze adviseurs helpen u graag op weg.

Ook een gezonde leefomgeving creëren?

Onze adviseurs helpen u graag op weg.

Op weg naar een gezonde leefomgeving

Ook aan de slag met de woningbouwopgave en tegelijkertijd uw stad of regio leefbaarder, duurzamer en beter bereikbaar maken? 
Lees verder
Graphic Gezonde leefomgeving

Ook bouwen aan de stedelijke netwerken van morgen? 

Bekijk onze vacatures en draag bij aan de steden van de toekomst. 
 
Mensen werken samen
Language is changing...