Hychain 1

Waterstof is één van de bouwstenen voor het bouwen van een duurzaam CO2-vrij Nederland. Het ISPT (Institute for Sustainable Process Technology) heeft in deze context voor de Nederlandse industrie het Hydrohub Innovation Program opgezet met als doel de uitdagingen in kaart te brengen en aan te pakken.
Binnen het programma werden meerdere studies uitgevoerd om te onderzoeken hoe het toekomstige waterstofgebruik en de keten er naar verwachting uit zal zien. HyChain I, de eerste studie uitgevoerd binnen het programma, bekijkt hoe de Nederlandse industrie emissievrije of “groene” waterstof kan inzetten. Een belangrijke vraag daarbij is wat voor industriële toepassingen de potentiële behoefte zal zijn.

Om deze vraag te beantwoorden heeft HaskoningDHV op basis van kennis en expertise van de Nederlandse markt een vertaalslag gemaakt naar conceptuele getallen van de industrie. Dat levert inzicht in de hoeveelheid waterstof die gebruikt zal worden en welke de alternatieven zijn. Samen met het ISPT werden oplossingen, mogelijkheden en kansen bekeken.

De Nederlandse inzichten worden gebruikt in vervolgstudies om de hele (internationale) keten in kaart te brengen.
Neem contact op met onze experts! -

Neem contact opmet onze experts!

Language is changing...