Provincie Zuid Holland - Leiden Centraal wordt aantrekkelijk en duurzaam mobiliteitsknooppunt

Royal HaskoningDHV werkt in een consortium aan de MIRT-verkenning voor Leiden Centraal. De stapeling van ambities, waaronder aanzienlijke woningbouw, vraagt om slimme combinaties van oplossingen, waardoor er méér kan in de beperkte ruimte. Resultaat: een aantrekkelijk en duurzaam mobiliteitsknooppunt.
Gezonde leefomgeving

Project facts

 • Klant
  Gemeente Leiden
 • Locatie
  Stationsgebied Leiden
 • Datum
  September 2023 – december 2025
 • Uitdaging
  Ambities en groei rondom stationsgebied Leiden vragen een herinrichting van het gebied.
 • Oplossing
  Opstellen van oplossingsrichtingen voor een toekomst vaste inrichting van het stationsgebied Leiden.

De uitdaging

Leiden Centraal, het zesde grootste NS-station van Nederland, telt nu zo’n 100.000 reizigers per dag. Dat aantal gaat met zo’n 40% toenemen door aanzienlijke woningbouw, de groei van het Leiden Bio Science Park, en de ontwikkeling van de historische binnenstad. Het stationsgebied ontwikkelt zich tot een echt mobiliteitsknooppunt. Deze optelsom vraagt om nieuwe, integrale oplossingen en strategische keuzes. Leiden Centraal is opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van de Rijksoverheid. Royal HaskoningDHV heeft de opdracht gekregen om een MIRT-verkenning uit te voeren, in een consortium met Benthem Crouwel Architecten, AT Osborne en West 8. Opdrachtgevers zijn de gemeente Leiden, ProRail, NS Stations, de provincie Zuid-Holland en het LUMC.
Workshop

De oplossing: op weg naar voorkeursalternatief met draagvlak

De ambities voor veel woningbouw, economische activiteit, wetenschappelijke innovatie, duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie vragen bij elkaar (veel) meer ruimte dan er is. Voor wonen, werken en de campus beslaan de plannen en wensen een kleine 190.000 vierkante meter, de fietsenstallingen moet bijna 30.000 fietsen kunnen bergen. Deze stapeling van ambities vraagt om slimme oplossingen en om keuzes.

We brengen feiten en cijfers boven water en vertalen die naar integrale combinaties van oplossingen, waardoor er in de beperkte ruimte méér kan. De voetganger staat steeds op één en het wegnemen van mobiliteitsknelpunten gaat gepaard met het bereiken van de woningbouwdoelen, met oog voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

We hebben het ruimtebeslag van wensen en oplossingen helder en realistisch in beeld gebracht voor opdrachtgevers, stakeholders en omwonenden. Samen zorgen we dat het gaat leven en creëren we draagvlak.

Huib van der Kolk

De optelsom van uitdagingen en ambities voor het stationsgebied Leiden verlangt een even indrukwekkende optelsom van ervaring en expertise. Het consortium met Royal HaskoningDHV zet die optimaal in.

Huib van de KolkProjectmanager MIRT Verkenning Leiden namens opdrachtgevende partijen

Het resultaat: een toekomstbestendig, aantrekkelijk, duurzaam mobiliteitsknooppunt

Eind 2024 liggen er drie kansrijke oplossingsrichtingen, waarna in 2025 een doorontwikkeling volgt naar één voorkeursvariant voor het gehele gebied. Naar verwachting kan de gefaseerde uitvoering in 2030 starten.

De MIRT-verkenning verheldert en faciliteert het keuzeproces en zorgt voor betrouwbare beslisinformatie. Er ligt een beoordelingskader waaraan de oplossingsrichtingen getoetst worden. Wij hebben het beoordelingskader vertaald naar de Leidse situatie en leveren de input als basis voor gefundeerde en gedragen keuzes met een zo stevig mogelijk maatschappelijk draagvlak. Zo gaan we op weg naar een nieuw stationsgebied, klaar voor de toekomst. Een dynamisch gebied, schakel tussen het Leiden Bio Science Park en de historische binnenstad, waar de verschillende, elkaar beïnvloedende functies in balans zijn en waar mensen comfortabel en veilig kunnen wonen, werken, studeren en reizen.

Vanuit onze gebundelde deskundigheid,

bedenken we aansprekende en realistische oplossingen, laten we zien wat er kan én wat er niet kan, op weg naar een toekomstbestendig stationsgebied  voor Leiden.
Jarko van NunenProjectmanager, Mobility Hubs
Jarko projectmanager
Ook een gezonde leefomgeving creëren? - Onze adviseurs helpen u graag op weg.

Ook een gezonde leefomgeving creëren?

Onze adviseurs helpen u graag op weg.

Op weg naar een gezonde leefomgeving

Ook aan de slag met de woningbouwopgave en tegelijkertijd uw stad of regio leefbaarder, duurzamer en beter bereikbaar maken? 
Lees verder
Graphic Gezonde leefomgeving

Ook bouwen aan de stedelijke netwerken van morgen? 

Bekijk onze vacatures en draag bij aan de steden van de toekomst. 
 
Mensen werken samen
Language is changing...