Lesmateriaal elektrisch vervoer draagt bij aan mobiliteitstransitie

Verduurzaming van ons mobiliteitssysteem vraagt om goed opgeleide mensen. Met het doorontwikkelen van lesmateriaal over elektrisch rijden voor middelbare scholen en mbo’s leveren we een belangrijke bouwsteen voor de mobiliteitstransitie: juiste, toegankelijke en actuele informatie over elektrisch vervoer.
Electric vehicle charging

Project facts

 • Klant
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Locatie
  Nederland
 • Datum
  Juni - december 2023
 • Uitdaging
  De onderwijssector voorzien van actuele en complete technische kennis over elektrisch vervoer
 • Oplossing
  Toegankelijk geschreven, gratis te downloaden lesmateriaal gericht op zes hoofdthema’s

Informatie over elektrisch vervoer veroudert snel

De transitie naar elektrische voertuigen (EV's) is volop gaande, maar tegelijkertijd zijn er nog veel uitdagingen. Zo bestaan er misverstanden over elektrisch rijden en gaan de technologische ontwikkelingen dermate snel dat informatie rondom elektrisch rijden in rap tempo veroudert. Dat geldt ook binnen de onderwijswereld. Deze informatie- en kennisachterstand benadeelt niet alleen toekomstige generaties op de arbeidsmarkt, het brengt ook de mobiliteits- en energietransitie in gevaar.

Actueel lesmateriaal over elektrisch rijden

Om middelbare scholieren en mbo-studenten van up-to-date informatie over elektrisch rijden te voorzien, heeft Royal HaskoningDHV, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en samen met E-Division en belanghebbenden uit de onderwijssector, geactualiseerd lesmateriaal opgesteld.

Het lesmateriaal gaat in op zes thema’s: algemene informatie over elektrische voertuigen, EV’s in gebruik, elektriciteit, laadinfrastructuur, waterstof en subsidie en fiscale regelingen. Hierbij heeft Royal HaskoningDHV specifieke kennis en expertise ingebracht op het gebied van laadinfrastructuur, laadgedrag, de impact van EV’s op de verkeersveiligheid en zero-emissiezones.

Bouke Wiersma

We horen veel misverstanden in de discussies rond elektrisch vervoer. Met het lesmateriaal dragen we bij aan het wegnemen hiervan en het versnellen van de mobiliteitstransitie.

Bouke WiersmaAdviseur Duurzame Mobiliteit

Laagdrempelig EV-lesmateriaal – gratis te downloaden

EV Lesmateriaal: Educatie over elektrische voertuigen is toegankelijk en laagdrempelig en daarom eveneens goed bruikbaar buiten de onderwijssector. Het lesmateriaal is gratis te downloaden via het EV Kenniscentrum.

Aan de slag voor duurzame mobiliteit? - Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Aan de slag voor duurzame mobiliteit?

Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Language is changing...