Met stakeholders naar veilig GOW30 in Utrecht

De Amsterdamsestraatweg in Utrecht wordt een veilige, leefbare en aantrekkelijke winkelstraat, met een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur én aandacht voor klimaatadaptatie. Royal HaskoningDHV is in elke fase betrokken en zorgt voor draagvlak.
GOW 30 - Utrecht inrichting Amsterdamsestraatweg

Projectfeiten

 • Klant
  Gemeente Utrecht
 • Locatie
  Utrecht
 • Periode
  Augustus 2020 - heden
 • Uitdaging
  Nieuwe inrichting met draagvlak GOW30
 • Oplossing
  Nieuwe inrichting met draagvlak GOW30, waarvan de uitvoering in 2024 van start gaat.

De uitdaging: zorgen voor veiligheid én creëren van draagvlak

De herinrichting van de drukke en onveilige Amsterdamsestraatweg in Utrecht ligt politiek gevoelig, de discussie duurde vele jaren. Ambitie is een nieuwe inrichting die past bij een snelheidslimiet van 30 kilometer, die zorgt voor een veilige en aantrekkelijke winkelstraat en die ook nog klimaatadaptief is: met meer ruimte voor groen, waterberging en het voorkomen van hittestress. Dit mocht wel ten koste gaan van autoparkeren, maar liever niet van fietsparkeren. En dit alles binnen het beschikbare budget en de beschikbare ruimte. Dat vroeg om zorgvuldig participatiemanagement, om het noodzakelijke draagvlak te creëren voor de vernieuwde ‘Straatweg” zoals de Amsterdamsestraatweg liefkozend wordt genoemd.

De oplossing: een integraal ontwerp dat alle grote wensen vervult

Royal HaskoningDHV zorgde voor een integraal GOW30-ontwerp dat in een zorgvuldige balans tegemoet komt aan alle belangrijke wensen en oplossingen biedt voor de grote knelpunten. Zo maakt het plan van de Amsterdamsestraatweg weer een aantrekkelijke winkelstraat. De verkeersfunctie blijft bestaan, maar de rol van de auto in het straatbeeld wordt minder dominant. Het wordt aantrekkelijker om in de straat te winkelen, en daarna ook een terrasje op te zoeken. Er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers, en het ontwerp voorziet ook in veilige oversteekvoorzieningen, meer groen en regenwateropvang.

Royal HaskoningDHV was in elke fase betrokken en tekende voor project- en stakeholdermanagement, verkeerskundig advies, landschapsarchitectuur, civieltechnisch ontwerp, beplantingsplan, voorlopig en definitief ontwerp, en de bestekken voor de aanbesteding.

Het resultaat: na tien jaar een nieuwe toekomst

Royal HaskoningDHV ontwikkelde niet alleen het ontwerp, maar zette ook in op draagvlak van politiek, bewoners, winkeliers en belangenorganisaties. Daardoor staat de Amsterdamsestraatweg nu, na tien jaar discussie en planvorming, aan het begin van een veilige, aantrekkelijke, vitale en klimaatadaptieve toekomst. Dat mooie resultaat is te danken aan inhoudelijke kennis, maar ook aan doorzettingsvermogen, creativiteit en de wil om er samen uit te komen en een nieuwe balans te vinden. De uitvoering gaat in 2024 van start - Utrecht wacht met smart op de opening van de nieuwe Amsterdamsestraatweg.

Het is een bijzondere prestatie dat we dankzij een inspirerend en gedragen plan echt kunnen werken aan een veilige en aantrekkelijke toekomst van onze Straatweg.

Yunus ÖzermisProjectleider namens de Gemeente Utrecht
Pieter Prins

In de Amsterdamsestraatweg komt een hele serie uitdagingen samen. Autoverkeer en winkelplezier, leefbaarheid en klimaatadaptatie. We zijn er trots op samen met alle betrokkenen hieraan bij te dragen.

Pieter Prins Adviseur Smart Mobility, Royal HaskoningDHV
Milou van Mierlo - Adviseur Mobiliteitstransitie

Milouvan Mierlo

Adviseur Mobiliteitstransitie

Mobiliteitstransitie: samen aan de slag voor duurzame mobiliteit

De overgang naar duurzame mobiliteit vraagt om een nieuwe verdeling van de ruimte over voetgangers, fietsers, ov en auto’s. Samen met u en andere stakeholders werken wij aan een mobiliteitssysteem dat in balans is. Zo creëren we samen een veilige, bereikbare en leefbare omgeving.

Mobiliteitstransitie
Language is changing...