Milieuzone en zero emissie zone Haarlem

Royal HaskoningDHV heeft voor de gemeente Haarlem onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van verschillende milieuzones voor de stad Haarlem. Daarbij zijn verschillende scenario’s voor type milieuzones en omvang gebied onderzocht, en is berekend wat de effecten en kosten zijn van de verschillende zones op de luchtkwaliteit en de levensduur van inwoners. Daarnaast hebben we de bestuurlijke besluitvorming mede begeleid om te komen tot een collegebesluit.
Binnenstad Haarlem

Schonere en gezondere luchtkwaliteit in Haarlem

Om een verdere stap te maken naar een schonere en gezondere luchtkwaliteit in Haarlem, heeft het college het invoeren van een milieuzone opgenomen in zijn coalitieprogramma. In een milieuzone worden motorvoertuigen die te veel luchtverontreiniging produceren,  op basis van leeftijd of motorkenmerken geweerd. 

Milieuzone voor vrachtauto's en zero emissie zone

We hebben onderzoek uitgevoerd naar de effecten en kosten van de verschillende milieuzonevarianten. Dit is gedaan op basis van de systematiek die we ook hanteren in de vele andere steden waar wij adviseren over milieuzones en zero emissie zones zoals Utrecht, Den Haag, Nijmegen, Leiden, Groningen, Emmen en Assen. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat een milieuzone voor vrachtauto’s in 2022 en een zero emissie zone per 2025 de meest kostenefficiënte maatregelen zijn om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Behalve inhoudelijk advies hebben we ook het bestuurlijke traject begeleid.

Op 25 februari 2021 heeft het college in Haarlem besloten tot de tot invoering van de milieuzone voor vrachtauto’s in 2022. Daarnaast heeft het college de ambitie uitgesproken om in 2025 een Zero Emissie zone in te voeren voor bestel- en vrachtauto’s. Haarlem is daarmee een van de eerste steden in Nederland die een besluit neemt over de zero emissie zone.

De brede kennis en ervaring van Royal HaskoningDHV met milieuzones, wat betreft effectberekening, bestuurlijk traject en handhaving, hebben ons zeer geholpen om een goed onderbouwde keuze te maken van de omvang van de zone, te weren voertuigen, inrichting, kosten en het besluitvormingstraject uit te zetten voor de milieuzone als eerste stap en een nulemissiezone als einddoel.

Marc Plantaz Beleidsadviseur Gemeente Haarlem
Aan de slag  voor duurzame mobiliteit? - Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Aan de slag voor duurzame mobiliteit?

Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Language is changing...