Nereda® opgewekt alginaat (neo-alginaat)

NEO-alginaat is een biologisch product dat we kunnen winnen uit proces- en afvalwater. Meer in het bijzonder uit de aerobe slibkorrels die worden gevormd bij het zuiveringsproces met de Nereda® technologie. Vandaar ook de naam NEO: Nereda Opgewerkt 

De uitdaging

Waterzuivering kost veel geld. Bovendien gaan tijdens dit proces vaak kostbare energie en grondstoffen verloren. Dit terwijl proces- en afvalwater juist vol winbare grondstoffen zit. Waterzuiveringen worden dan ook steeds meer omgebouwd tot zogenaamde Energie- en Grondstoffenfabrieken die een belangrijke bijdrage leveren aan de circulaire economie.

Neo-alginaat: wat is het?

NEO-Alginaat is een biopolymeer met unieke eigenschappen. Het lijkt functioneel sterk op alginaat uit zeewieren, maar in tegenstelling tot zeewieralginaat kan NEO-Alginaat ook waterafstotend werken. Hierdoor kent de grondstof diverse toepassingen, bijvoorbeeld als lijmingsmiddel in de papier- en kartonindustrie, biostimulant in de land- en tuinbouw, coating in de betonindustrie en bouwblok voor de chemische industrie.

De oplossing

De Nereda® korrel bestaat voor ongeveer 20 tot 25% uit winbaar NEO-Alginaat. Samen met onze partners ontwikkelen we een proces om het NEO-Alginaat te produceren en we onderzoeken en organiseren de applicatie. Het is de ambitie in 2017 twee installaties te realiseren voor de productie van NEO-Alginaat. Een installatie in Epe voor de winning van NEO-Alginaat uit Nereda® korrels van bestaande RWZI’s en een installatie in Zutphen waar NEO-Alginaat wordt gewonnen uit een nieuwe Nereda® installatie op proceswaterstromen van de voedingsmiddelenindustrie.

Het resultaat

Dit project is een uniek voorbeeld waarin kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven samenwerken aan de succesvolle realisatie van een innovatie. NEO-Alginaat is een biopolymeer dat in de natuur volledig afbreekbaar is zonder nadelige effecten. Dit in tegenstelling tot veel andere polymeren.

De productie van NEO-Alginaat vermindert de afvalstromen vanuit een waterzuiveringsinstallatie en het verlaagt de klimaatvoetafdruk. Ook zal de NEO-Alginaat productie zorgen voor een verlaging van de kosten, gezien de huidige waarde van de producten waarmee het dient te concurreren.

Onze projectpartners zijn:

TU Delft
STOWA
Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Vallei en Veluwe
Waterschap Vechtstromen
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Kenniscentrum Papier en Karton
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Provincie Gelderland

Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Language is changing...