Nieuw regionaal verkeersmodel Zuidoost-Drenthe ondersteunt bij verkeerskundige en ruimtelijke opgaven

Om op een toekomstbestendige manier naar de ontwikkeling van de verkeerssituatie in de regio te kijken, maar ook voorbereid te zijn op de toekomstige Omgevingswet, is door Royal HaskoningDHV een regionaal verkeersmodel Zuidoost-Drenthe opgesteld.
Nieuw regionaal verkeersmodel Zuidoost-Drenthe ondersteunt bij verkeerskundige en ruimtelijke opgaven l Royal HaskoningDHV

Goede integrale afstemming eerste vereiste

Het opstellen van een gemeentegrens overstijgend verkeersmodel vraagt veel afstemming en overleg over de te hanteren uitgangspunten. Daarom is er vooraf een spelregelkader opgesteld, dat gedurende het proces is gevolgd. Naast het betrekken van de drie gemeenten en de provincie hebben wij vanuit Royal HaskoningDHV ook rechtstreeks contact gehad met bijzondere locaties, zoals ziekenhuizen en gezamenlijke bedrijventerreinen om de juiste uitgangspunten voor het verkeersmodel te integreren. Dit heeft geleid tot een adequaat verkeersmodel dat bij veel opgaven het juiste inzicht biedt en kan ondersteunen bij de besluitvorming. De resultaten van het model zijn opgeleverd met een viewer.

Het nut al bewezen

Met het model is het mogelijk een prognose te maken van toekomstige ontwikkelingen. Inmiddels is het verkeersmodel al toegepast voor een afwegingsstudie naar een nieuwe rondweg bij Coevorden, voor het bepalen van effecten van wegafsluitingen in de gemeente Borger-Odoorn en voor het beoordelen van de nut en noodzaak van de Boermarkeweg in Emmen (de ontsluitingsweg naar het ziekenhuis). Kortom, het nut van het nieuwe verkeersmodel is nu al bewezen!

Met het gebruik van het verkeersmodel en de uitgevoerde studie naar de Boermarkeweg is aangetoond, dat deze weg op dit moment nog net voldoende capaciteit heeft om het verkeer af te wikkelen, maar dat bij een kleine verstoring door bijvoorbeeld weersomstandigheden of incidenten er problemen ontstaan, waardoor maatregelen noodzakelijk zijn.

De heer ErnensGemeente Emmen
Olga Teule - Associate Director Verkeersmodellen

OlgaTeule

Associate Director Verkeersmodellen

Language is changing...