Omgevingsvisie Nuenen geeft richting voor de toekomst

Gemeente Nuenen maakt onderdeel uit van Metropoolregio Eindhoven en wil zich onderscheiden als dorpse en groene woongemeente. Nuenen staat tegelijkertijd voor grote opgaven, zoals woningbouw, duurzaamheid en een vitale samenleving.
Omgevingsvisie Nuenen geeft richting voor de toekomst l Royal HaskoningDHV
De omgevingsvisie die we voor Gemeente Nuenen hebben gemaakt geeft richting aan hoe Nuenen er in de toekomst uit gaat zien. Hoe we dit hebben gedaan? Vooral samen. Samen met ambtenaren, bestuurders, inwoners en met de omgevingspartners die Nuenen rijk is.

Project resultaten

Een gedragen en integrale omgevingsvisie
Succesvol participatietraject
Online interactieve rapportage (iReport) die bestaat uit overzichtelijke en aansprekende visualisaties en kaarten met toegankelijke teksten

Samenwerking en participatie omgevingsvisie

Inwoners, ondernemers en organisaties hebben verteld wat zij waarderen aan hun omgeving in een participatietraject dat de gemeente al was gestart. Wij hebben dit verrijkt met onze kennis en expertise en in verschillende werksessies hebben we met betrokken inwoners, organisaties, ambtenaren en raadsleden het vervolggesprek gevoerd. De combinatie van brede integrale bijeenkomsten en specifieke bijeenkomsten over één bepaald thema, zoals gezondheid, hebben de benodigde inzichten opgeleverd.

Niet alles kan echter zomaar overal. In de visie zijn daarom ook keuzes gemaakt waar Nuenen wel, maar ook niet voor kiest. Het participatietraject heeft veel inzicht opgeleverd door mogelijke keuzes te bespreken aan de hand van dilemma’s. In combinatie met de kennis en ervaring van Gemeente Nuenen, ketenpartners en onze expertise lag er een robuuste basis voor de keuzes die uiteindelijk bestuurlijk zijn gemaakt.

Gebiedsgerichte uitwerking

De betekenis van deze keuzes verschilt per gebied. Daarom zijn de keuzes gebiedsgericht uitgewerkt en makkelijk te zien via interactieve kaarten. Ook is in de omgevingsvisie aandacht besteed aan de doorwerking in bijvoorbeeld de programma’s, zoals de ontwikkeling van het centrum. De visie biedt hiermee een helder kader voor implementatie van de gekozen ambities.
Omgevingsvisie Nuenen geeft richting voor de toekomst l Royal HaskoningDHV

Gedragen en integrale omgevingsvisie

Het traject heeft een gedragen en integrale omgevingsvisie opgeleverd. De visie hebben we opgeleverd in een online interactieve rapportage die bestaat uit overzichtelijke en aansprekende visualisaties en kaarten, vergezeld door toegankelijke teksten.

Er ligt een complete visie die de rode draad vormt voor hoe Nuenen er in de toekomst uit gaat zien. Een beeld dat tot stand is gekomen mét de inwoners van Nuenen. Dat is heel belangrijk.

Caroline van BrakelWethouder Nuenen
Vraag  of opmerking? - Neem contact op met onze experts Omgevingswet

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze experts Omgevingswet

Werken met de Omgevingswet

De Omgevingswet geeft het wettelijk kader voor de ruimtelijke transities van Nederland. 
Na een lange aanloop is de Omgevingswet nu een feit. 
Wat betekent deze grootschalige wetswijziging voor private organisaties en overheden? 

Omgevingswet Faciliterend
Language is changing...