Omgevingswet: Maatwerk in gemeente Delft

Royal HaskoningDHV is al 7 jaar huisadviseur van de gemeente Delft voor milieuadvisering. In juli 2023 is de opdracht met 4 jaar verlengd. De gemeente kan bij ons terecht voor snelle antwoorden op praktische vragen en voor het uitzoeken van ingewikkelde vraagstukken met meerdere dimensies op het gebied van milieu- en ruimtelijke wet en regelgeving. 
Panoramic view of Delft

Project facts

 • Klant
  Gemeente Delft
 • Locatie
  Delft
 • Datum
  2016 - heden
 • Uitdaging
  In het kader van de Omgevingswet leveren van maatwerk in milieuadvisering. Onderwerpen: geluid, trillingen, natuur, externe veiligheid, MER, bodem en water.
 • Oplossing
  Maatwerk in regelgeving conform de Omgevingswet.
Ook, of juist, in het kader van de Omgevingswet leveren wij maatwerk in milieuadvisering. Denk aan onderwerpen als geluid, trillingen, natuur, externe veiligheid, MER, bodem en water.

Casus basisregeling omgevingsplan 

Eén van de casussen waar Royal HaskoningDHV samen met de gemeente Delft aan werkt, is het verwerken van de milieuthema’s in de basisregeling voor het omgevingsplan van de gemeente Delft.  Royal HaskoningDHV is gevraagd om mee te werken aan het opstellen van regels en om de bijbehorende toelichting te leveren.

Voor externe veiligheid, bijvoorbeeld, geldt dat de overgang van de bestaande wetgeving naar de Omgevingswet niet geheel beleidsneutraal kan plaatsvinden omdat sommige toetsingscriteria veranderen. De provincie Zuid-Holland vraagt daarnaast extra aandacht voor externe veiligheid binnen het omgevingsplan. De gemeente koos voor aandachtsgebieden die deels het huidige groepsrisico vervangen.

Maatwerk en draagvlak

Om deze opgave inzichtelijk te maken en uit te voeren hebben we meerdere werksessies begeleid. Tijdens de werksessies zijn keuzes gemaakt over het implementeren van wetgeving binnen de basisregeling en het lokale beleid. Het resultaat van deze werksessies wordt gebruikt als input voor de regels en de bijbehorende toelichting. In de basisregeling worden in eerste instantie de regels opgenomen die gelden voor de gehele gemeente. Voor externe veiligheid gelden echter ook regels die specifiek zijn voor bepaalde gebieden. Zo moeten de zogeheten voorschriftengebieden worden vastgelegd voor bepaalde typen gebouwen binnen een aandachtsgebied. Deze werkwijze leidt tot maatwerk in regelgeving voor de gemeente Delft en gelijktijdig wordt draagvlak gecreëerd binnen de gemeente.

Antwoord op complexe en uitdagende vraagstukken

Als huisadviseur milieuvraagstukken geven we antwoord op relatief eenvoudige praktische vragen en vinden we het antwoord op complexe en uitdagende vraagstukken. Van jurist tot milieukundige, op medior- en seniorniveau; we hebben altijd iemand in ons team of ons bedrijf die u het antwoord kan geven dat u zoekt. Samen, als partners, bewaken we zo de kwaliteit van uw dienstverlening.
Rein BruinsmaSenior adviseur milieu en ruimte
Profielfoto Rein Bruinsma

Royal HaskoningDHV als huisadviseur 

Royal HaskoningDHV is bij uitstek in staat om de rol van huisadviseur te vervullen en daarmee ook om het soort complexe dienstverlening als genoemd in de casus basisregeling omgevingsplan. We hebben de juiste schaalgrootte en de uiteenlopende expertises in huis: van juristen tot milieuspecialisten. Gemeenten hebben zo te allen tijde toegang tot voldoende flexibel inzetbare en gespecialiseerde ondersteuningscapaciteit. Juist waar het gaat om de Omgevingswet, die vraagt om uiteenlopende kennis en expertises, maakt dit ons geschikt als uw partner voor eenvoudige en complexe omgevingsvraagstukken.

Vraag of opmerking? - Neem contact op met onze experts Omgevingswet

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze experts Omgevingswet

Werken met de Omgevingswet

De Omgevingswet geeft het wettelijk kader voor de ruimtelijke transities van Nederland. Na een lange aanloop is de Omgevingswet een feit. Wat betekent deze grootschalige wetswijziging voor private organisaties en overheden? 

Omgevingswet Faciliterend
Language is changing...