Ondergrondse parkeergarage Katwijk aan Zee

De nieuwe ondergrondse parkeergarage in Katwijk aan Zee ligt tussen de dijk en de Boulevard van Katwijk. Dit maakt deze parkeergarage uniek in zijn soort in Nederland.
Ondergrondse parkeergarage Katwijk aan Zee l Royal HaskoningDHV
In opdracht van de gemeente Katwijk heeft Royal HaskoningDHV een architectonisch ontwerp opgesteld en vertaald in een beeldkwaliteitsplan. Op basis van het beeldkwaliteitsplan heeft Ballast Nedam in samenwerking met ZJA, het integrale ontwerp (architectuur, functioneel, constructief en techniek) opgesteld ten behoeve van de realisatie.

Dit plan bevat gedetailleerde visualisaties van het gewenste eindresultaat van de stijgpunten, de auto in- en uitritten, de nooduitgangen en de huisstijl (routing, oriëntatie en identificatie). Ook zijn in dit plan de randvoorwaarden omschreven. Door de langgerekte vorm van de garage (500 m) met 663 parkeerplaatsen was speciale aandacht voor de vormgeving noodzakelijk. Bezoekers moeten zich immers snel en veilig kunnen oriënteren en eenvoudig de weg naar het strand of het dorp weten te vinden.

Natuurlijk opgenomen in het landschap

Het architectonisch ontwerp van de parkeergarage bouwt voort op het ontwerp van de openbare ruimte door OKRA Landschapsarchitecten en respecteert daarbij de benoemde uitgangspunten waaronder het natuurlijke duinlandschap. Dit resulteerde in een ontwerp waarbij de parkeergarage met zijn hoofd- en nevenentrees en zijn in- en uitritten op een natuurlijke wijze zijn ‘opgenomen’ in het duinlandschap. In het ontwerp voor de parkeergarage zijn zoveel mogelijk kleuren en materialen gebruikt die horen bij Katwijk aan Zee en het duinlandschap.

Gebruikers geven een 8,5

Van 4 tot en met 15 februari jl. mochten inwoners en bezoekers van Katwijk gratis proefparkeren in de nieuwe parkeervoorziening. Uit een tevredenheidsonderzoek blijkt dat de gebruikers de parkeergarage gemiddeld waardeerden met een 8,5.

In de periode voorafgaand aan de realisatie heeft Royal HaskoningDHV voor de ondergrondse parkeergarage de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Opstellen architectonisch ontwerp inclusief entrees;
  • Opstellen functioneel ontwerp, incl parkeervakindeling (niveau voorontwerp);
  • Beeldkwaliteitsplan en inrichting;
  • Onderzoek naar de verkeerskundige afwikkeling, inclusief omgevingshinder;
  • Brandveiligheid en installatietechniek.
  • Tijdens de uitvoeringsfase maakte Royal HaskoningDHV onderdeel uit van het Contractteam. De werkzaamheden aan Kustwerk Katwijk zijn uitgevoerd door de bouwcombinatie Ballast Nedam – Rohde Nielsen.

Uitvoeringsfase

Tijdens de uitvoeringsfase maakte Royal HaskoningDHV onderdeel uit van het Contractteam Kustwerk Katwijk.De werkzaamheden aan Kustwerk Katwijk zijn uitgevoerd door de bouwcombinatie Ballast Nedam – Rohde Nielsen en haar bouwpartners in een Engineering and Construct contractvorm.

Op basis van het beeldkwaliteitsplan hebben Ballast Nedam en ZJA een aanbiedingsontwerp uitgewerkt en op detail-niveau het ontwerp verder geoptimaliseerd. Hierbij is vooral gelet op de zorgvuldige inpassing en materialisatie van de entrees in het duinlandschap.

In het beeldkwaliteitsplan wordt de ondergrondse parkeergarage beschouwd als een volwaardige openbare ruimte met een hoogwaardige afwerking met gebruik van kleur en iconen die de oriëntatie van de gebruiker versterkt. ZJA heeft hier invulling aangegeven door het ontwerp van de huisstijl zo consequent mogelijk door te voeren en de toepassing van de iconen en het kleurenschema naar een hoger plan te tillen.

Over Project Kustwerk Katwijk

Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Bescherming tegen het water is dus belangrijk. Voor de kustverdediging zijn wettelijke veiligheidsnormen opgesteld. De waterkering in Katwijk voldeed niet aan deze normen. Daarom is de kust bij Katwijk versterkt met een dijk in nieuwe bredere duinen. Tegelijkertijd is de parkeerdruk in Katwijk aan Zee hoog. Tussen de Boulevard en de dijk is een ondergrondse parkeergarage gebouwd. De Dijk-in-Duin oplossing biedt zo veiligheid en parkeerruimte, met behoud van de ruimtelijke kwaliteit. In het project Kustwerk Katwijk werken gemeente Katwijk, hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat samen met direct betrokkenen aan een veilige en mooie Katwijkse kust met voldoende parkeergelegenheid.
Language is changing...