Oog voor kosten én maatschappelijke impact bij inrichting openbare ruimte Almere

Samen met de afdeling Stadsruimte van de gemeente maakt Royal HaskoningDHV een leidraad voor de inrichting van de openbare ruimte in de nog steeds snel groeiende Almere. De koppeling met de leidraad voor duurzame gebiedsontwikkeling legt de basis voor een integrale en adaptieve planning voor vernieuwing en ontwikkeling van de openbare ruimte, met oog voor kosten én maatschappelijke impact.
Oog voor kosten én maatschappelijke impact bij inrichting openbare ruimte Almere l Royal HaskoningDHV

Duurzaam ontwikkelen van woningen

De druk op de woningmarkt is groot. De vraag lijkt groter dan ooit en ontwikkelaars spelen samen met gemeenten een belangrijke rol bij het formuleren van antwoorden. Gemeenten willen graag de uitdagingen, zoals energietransitie en klimaatadaptatie meenemen bij dit soort ontwikkelingen. Ontwikkelaars begrijpen de uitdagingen waar gemeenten voor staan en ondersteunen hen graag. Tegelijkertijd is de inrichting van de openbare ruimte bepalend voor een aantrekkelijke leefomgeving, voor ontmoeting en sociale cohesie.

Almere: jonge en snelgroeiende stad

De eerste woningen in Almere werden opgeleverd in 1976, 45 jaar later telt de stad 216.000 inwoners: in grootte de achtste van het land. In de komende decennia kan de stad groeien tot 350.000 inwoners. Almere is dus een jonge en nog steeds snel groeiende stad met relatief jonge infrastructuur een en openbare ruimte die pas de laatste decennia is ingericht. Tegelijkertijd breekt er een periode aan waarin ook in die jonge stad vernieuwing en vervanging van infrastructuur actueel wordt.

Wat begon als een eenvoudige leidraad, kan zich ontwikkelen tot een waardevol instrument waarmee Almere de transitie- en woningbouwopgaven de komende jaren vorm kan geven. We hebben samen aan de voorkant de goede keuzes gemaakt, nu is het belang deze ingeslagen weg verder te volgen.

Monica van den EndeHoofd Stedelijke Beheersystemen, Afdeling Stadsruimte, Gemeente Almere

Betrouwbaar, voorspelbaar, duurzaam

In een dynamische, voortdurend veranderende wereld zijn betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en duurzaamheid meer dan ooit sleutelbegrippen voor beheer en onderhoud, vervanging en nieuwe ontwikkelingen in de openbare ruimte. Met een Leidraad Inrichting openbare Ruimte wil Almere richting geven aan dat proces. In eerste instantie betrof de opdracht aan Royal HaskoningDHV een leidraad voor het complete pakket eisen aan de openbare ruimte, voor de ontwikkel- en bouwplanfase. Na de afronding daarvan vroeg de gemeente Almere aan Royal HaskoningDHV om de LIOR uit te breiden met eisen voor de realisatiefase. De uitbreiding wordt in het najaar van 2021 opgeleverd. Het geheel wordt vervolgens ook met ondersteuning van Royal HaskoningDHV geïmplementeerd, onder meer met de inzet van webinars, een animatievideo en een interactieve PDF.

Verbreding door succes

inmiddels zijn we in gesprek met de afdeling Stadsreiniging die graag wil aansluiten, om bijvoorbeeld de plaatsing van ondergrondse containers op een kostenefficiënte manier mee te laten lopen, en niet meer achteraan aan te sluiten. En minstens zo interessant is het voornemen om een aansluiting tot stand te brengen tussen de LIOR en de Leidraad Duurzame Gebiedsontwikkeling (LDGO) voor Almere. Ook daarbij zal Royal HaskoningDHV de gemeente waar nodig ondersteunen. Ambitie is dat de technisch beheeradviseurs aan de hand van de leidraad voor de openbare ruimte én de leidraad voor duurzame gebiedsontwikkeling de dialoog aangaan met collega’s die zich bezighouden de woningbouwambitie, klimaatadaptatie, energietransitie en mobiliteitstransitie: allemaal opgaven die impact hebben op de openbare ruimte. Dankzij slimme, kostenefficiënte combinaties en een optimale en integrale planning kan er waardevolle synergie ontstaan. Zo worden investeringskosten, operationele kosten en maatschappelijke impact met elkaar verbonden. Zo’n rol verlangt ook een nieuwe set van competenties en stelt nieuwer eisen aan de organisatie.

Maatschappelijke impact

Een beter zicht op en het waar mogelijk combineren van projecten in de openbare ruimte
Levert zowel financieel als maatschappelijk voordeel op: de straat ligt minder lang open en bewonersparticipatie wint aan kwaliteit en effectiviteit, omdat de dialoog op de goede momenten en over de goede onderwerpen gevoerd kan worden. Dat creëert draagvlak en dus vertrouwen.

Samen met de gemeente Almere maken we vanuit de Leidraad een integrale, adaptieve en kostenefficiënte koppeling tussen investeringen, operationele kosten en maatschappelijke impact. Zo anticiperen we op de toekomst van Almere, terwijl we antwoorden formuleren op de uitdagingen van vandaag.

Patrick GoorenAdviseur assetmanagement, Royal HaskoningDHV
Patrick Gooren - Adviseur Assetmanagement

PatrickGooren

Adviseur Assetmanagement

Adaptieve infrastructuur: op weg naar waardegedreven beheer van de openbare ruimte

Investeren in openbare ruimte doe je voor decennia. Nieuwe bruggen, wegen, pleinen en parken moeten ook aan de eisen van morgen voldoen. In deze tijd van transities, zoals de klimaat- en mobiliteitstransitie, maar ook met de huidige vervangings- en renovatieopgave, zijn toekomstbestendige keuzes voor inrichting van de openbare ruimte belangrijker dan ooit. Maar hoe geeft u antwoord op de vragen van morgen met de kennis en de middelen van vandaag?

Waardegedreven beheer van de openbare ruimte Apeldoorn l Royal HaskoningDHV
Language is changing...